Close

Līderes KODS Jēkabpils pilsētā 2018. gada 31. oktobrī

Jau šī gada 31. oktobrī iniciatīvas “LĪDERES KODS” ietvaros, plkst. 16.00 Jēkabpils pilsētā viesosies biedrība “Lī…

Alsungas novada uzņēmējas – novada lepnums

Inga Šēna-Laizāne – suitu tautas tērpu darinātāja Inga gatavo suitu tautas tērpus (pašnodarbināta persona) un vada bied…

“Līderes kods” atklāj otro sezonu ar viesošanos pie Alsungas novada līderēm

Līdz ar tikšanos ar Alsungas novada uzņēmējām un vadītājām 19. septembrī, Alsungas kultūras namā tika uzsākta otrā s…

Līderes KODS Alsungā 2018. gada 19. septembrī

Jau šī gada 19. septembrī iniciatīvas “LĪDERES KODS” ietvaros, plkst. 16.00 Alsungā viesosies biedrība “L…

Forums LĪDERE 2018. gada 18. maijā

Forums LĪDERE veltīts tieši Tev – aktīvai, atvērtai, uz izaugsmi un attīstību vērstai sievietei. Sievietei uzņēmējdar…

Balvu novada uzņēmējas – novada lepnums

Velga Krastiņa – IK Ziedu Laumiņa Uzņēmums dibināts 2012.gadā un atrodas Balvu pilsētā, tā darbības sfēras ir ziedu t…

“Līderes KODĀ” savas vērtības investē Balvu novada sievietes

Lai noskaidrotu, kas ir galvenās vērtības sievietēm-līderēm vienā no Latvijas ziemeļaustrumu tālākajām pilsētām, 26. …

Līderes KODS Balvos 2018. gada 26. aprīlī

Jau šī gada 26. aprīlī iniciatīvas “LĪDERES KODS” ietvaros, plkst. 16.00 Balvos viesosies biedrība “Līde…

Iecavas novada uzņēmējas – novada lepnums

Vineta Lamberte, veikals “Idille” Vineta Lamberte sākotnēji radīja radošo darbnīcu ”Ciku cakas”, kurš bija k…

“Līderes kodu” smeļas no ģimeniskajām sapņotājām – darītājām iecavniecēm

Biedrības “Līdere” organizētā pasākumu sērija “Līderes kods” 22. martā viesojās Iecavas tautas na…

“Līderes KODS” Iecavā 2018. gada 22. martā

Jau šī gada 22.martā iniciatīvas “Līderes KODS” ietvaros, plkst. 16.00 Iecavā viesosies biedrība “Līdere…

“Sieviete biznesā”: Madonas novada uzņēmēju forums 2018

Forumā piedalīsies biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna, uzstāšanās tēma: “Stāsts …

PLĀNOTIE PASĀKUMI

Nav tuvojošos pasākumu.

KO DARĀM

DARĀM:
 • Veicināt sieviešu uzņēmēju sadarbību Latvijā un ārvalstīs.
 • Veicināt topošo un esošo uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizējot mentoringa programmas uzņēmējiem
 • Veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs.
 • Veicināt Latvijas un citu valstu kultūras un pieredzes apmaiņu.
VARAM:
 • Aktualizēt sabiedrības sociālekonomiskās problēmas un veicināt to risināšanu.
 • Aktualizēt sabiedrības un imigrantu integrācijas problēmas un veicināt to risināšanu.
 • Radīt izpratni par pilsonisko sabiedrību un integrācijas procesiem.
 • Iesaistīt sabiedrisko sektoru valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos.
 • Popularizēt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu.
VEICAM:
 • Nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citām valstīm, tajā skaitā pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm.
 • Veicināt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības garu.
 • Nodrošināt jauniešu un pieaugušo apmācību par biedrības darbības jomām.
 • Veikt pētījumus par biedrības darbības jomām.

PAR MUMS RUNĀ