Nedaudz vēstures:

2005. gada sākumā biedrība LĪDERE sadarbībā ar Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūru un ar Ekonomikas ministrijasatbalstu uzsāka pirmās mentoringa programmas ieviešanu Latvijā. Šīs programmas mērķauditorija bija jaunās uzņēmējas – sievietes. Programma noslēdzās 2006. gadā un aizsāka mentoringa kustības attīstību Latvijā.

Turpmāk mentoringa programmās uzņēmējiem piedalījās gan vīrieši, gan sievietes, īpaši neizceļot sievietes kā mērķa grupu.

Laika periodā no 2005. gada līdz 2016. gadam biedrība LĪDERE ir realizējusi 16 mentoringa programmas uzņēmējiem.

Realizēti arī dažādi mentoringa projekti:

 • 2010. gadā – “Karjeras koučings un mentorings” sadarbībā ar biedrībām „ICF (International Coach Federation) Latvia”, „Nāc un dari!” un Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūru.
 • 2011. gadā – “Mentoringa process konkursa “LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem” sadarbībā ar Hipotēku banku.
 • 2012. gadā – “Mentoringa process konkursa “LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem” un RTU Studentu biznesa inkubatora dalībniekiem sadarbībā ar Hipotēku banku un JCI Latvia.
 • 2013. gadā – “Mentoringa process konkursa “LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem” sadarbībā ar Hipotēku banku un JCI Latvia.
 • 2014. gadā – “Mentoringa process konkursa “LEC BIZNESĀ” uzvarētājiem” sadarbībā ar Hipotēku banku un JCI Latvia.
 • 2021./2022. gadā – Pirmā mentoringa programma skolu direktoriem “Biznesa līderis – skolas līderim” sadarbībā ar “Neatkarīgā izglītības biedrība”
 • 2022./2023. gadā – Otrā mentoringa programma skolu direktoriem “Biznesa līderis – skolas līderim” sadarbībā ar “Neatkarīgā izglītības biedrība”

Mentorings

Mentorings uzņēmējdarbībā ir sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu starp veiksmīgu uzņēmēju ar pieredzi, kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos un otru uzņēmēju, kurš ir gatavs un vēlas gūt pieredzi no šīs apmaiņas un bagātināt savu kompetenci.

LĪDERE piedāvā atbalstu topošajiem kolēģiem – jaunajiem uzņēmējiem individuāli un operatīvi.

Piedāvājam Mentoringa procesu, kura ietvaros organizējam Mentora un pieredzes pārņēmēja sadarbību šādi:

 • Jaunais uzņēmējs identificē problēmu un iesniedz pieteikumu.
 • Pieteikums tiek nosūtīts Mentoriem.
 • Atsaucas Mentors – pieredzējis uzņēmējs, kurš gatavs dalīties savā pieredzē.
 • Aicinām jauno uzņēmēju uz pirmo tikšanos – interviju ar Mentoru un biedrības pārstāvi.
 • Pēc intervijas vienojamies par brīvprātīgu, abpusēju jaunā uzņēmēja
  un Mentora sadarbību (uz noteiktu laiku pēc iepriekšējas vienošanās 3
  līdz 6 mēnešu ilgumā) – tikšanās vienu reizi mēnesī pēc savstarpējas vienošanās; sākumā tiek nosprausti sadarbības mērķi.

 

Aicinām pieteikties! https://ej.uz/MP_PP_pieteikums

 

Ja ir kāds konkrēts jautājums risināms, tad pieredzes pārņēmējam iesakām izmantot Mentoringa apaļā galda iespējas – viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem Mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēja uzņēmējdarbību interesējošiem konkrētiem jautājumiem.

Aicinām pieteikties! https://ej.uz/MAG_PP_pieteikums

Nedaudz statistikas:

LĪDERE organizētajās mentoringa programmās uzņēmējiem ir piedalījies 601 dalībnieks:

 • 271 mentori (211 sievietes, 60 vīrieši)
 • 330 pieredzes pārņēmēji (237 sievietes, 93 vīrieši)

 

Rezultatīvie rādītāji par pieredzes pārņēmēju uzņēmumiem:

 • ir uzņēmumi – 145
 • nav nodibinājuši uzņēmumus – 34
 • ir pārdotas uzņēmuma daļas – 2
 • ir apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība – 8
 • ir nodibinājuši savus uzņēmumus MPU laikā – 25

 

Mentoringa aktivitātes 2022. gadā:

Mentoringa process – individuāla sadarbība ar Mentoru:

 • Pieredzes pārņēmēja Elīna Uškāne, SIA “IMELH” – Mentore Aiva Vīksna, LID
 • Pieredzes pārņēmēja Līga
  Saltupe – Mentore Ivonna Ķezbere
 • Pieredzes pārņēmēja Ilze
  Zīverte – Mentore Aiva Vīksna, LID
 • Pieredzes pārņēmēja Daira
  Jonase – Mentore Marika Ģederte

 

Mentoringa jomā atbalstām:

 • Latvijas Universitātes Biznesa inkubatoru;
 • Jūrmalas Biznesa inkubatoru;
 • Biznesa augstskolas “Turība” inkubatoru.

 

Piedalīšanās Jūrmalas Biznesa inkubatora pieteikumu izvērtēšanā –  LĪDERE pārstāve regulāri piedalās Jūrmalas Biznesa inkubatora komisijā gan klātienē, gan attālināti trīs līdz četras reizes gadā