Close

Kā mums pievienoties?

1. Par biedrības Līdere biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir ieinteresēta organizācijas sekmīgā darbībā. 


2. Lai kļūtu par biedrības Līdere biedru, jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums valdei.


Pieteikums jāparaksta tā iesniedzējam, kā arī diviem galvotājiem, kuri sniedz rekomendācijas par iesniedzēju.


Pieteikumā jāapliecina apņemšanās ievērot organizācijas statūtus, pildīt  biedru sapulces un valdes lēmumus, ievērot organizācijas iekšējās kārtības noteikumus.

Iestāšanās anketa>> doc

Iestāšanās maksa – EUR 50.

Ikmēneša biedra nauda – EUR 15. 

Statūti (21.04.2021.)>> pdf