Kā mums pievienoties?

  • Par biedrības “Līdere” biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta organizācijas sekmīgā darbībā.
  • Lai kļūtu par biedrības “Līdere” biedru,  jāiesniedz noteiktas formas iestāšanās anketa valdei.
  • Anketu sagatavo tās iesniedzējs un norāda arī divus galvotājus, kuri var sniegt rekomendācijas par iesniedzēju.
  • Anketā jāapliecina apņemšanās ievērot organizācijas statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, ievērot organizācijas iekšējās kārtības noteikumus.

 

Iestāšanās anketa >>> https://ej.uz/Lidere_iest_anketa

Statūti (21.04.2021.) >>> pdf

Informācijai:

  • Iestāšanās maksa biedrībā  – 50.00 EUR
  • Ikmēneša biedra nauda – 15.00 EUR, iemaksas veicamas 1x ceturksnī (par 3 mēnešiem)
  • Maksājumi veicami ar pārskaitījumu uz biedrības kontu.