Close

ORGANIZĀCIJA Līdere

Biedrība Līdere ir sabiedriska organizācija (dibināta 2003. gada 3. februārī), kas apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas un augstākā līmeņa vadītājas.

Mērķi

Mentorings
Sieviešu uzņēmīguma veicināšana
Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība
Pilsoniskās sabiedrības veidošana

Valdes priekšsēdētāja

Mēs katrs piedzīvojam gan saulainas, gan vētrainas dienas…

Aiva Vīksna

Valdes priekšsēdētāja, LDDK viceprezidente

Valdes priekšsēdētājas vietniece

Uzņēmējdarbība. Uzņēmējs. Tas ir tāds īpašs kods, …

Mārīte Šperberga

Valdes priekšsēdētājas vietniece

Valdes locekles

Lilita Beķere

valdes locekle

Dzīve ir ceļš. Process, kas mūs attīsta un pilnveido. T…

Māra Špicberga

valdes locekle

Kritērijs darba vai biznesa rezultātam ir tas, ko mans dar…

Santa Purgaile

valdes locekle

“Dievs. Daba. Darbs.” FKTK priekšsēdētāja