Empower Her

EmpowerHer – sieviešu līderība ilgtspējīgai attīstībai

EmpowerHer projekta ietvaros mēs stiprināsim sieviešu – jauno, topošo līderu – no Polijas, Latvijas un Baltkrievijas līderības prasmes un nodrošināsim viņas ar nepieciešamajām zināšanām par ilgtspējīgu attīstību.

Atbalsta: Nordic Council of Ministers

Vadošais partneris: CASE – Center for Social and Economic Research (www.case-research.eu), Polija

Sadarbības partneri

 

Mērķauditorija:

  • Jaunas sievietes (vecums: 19 -26) no Polijas (10), Latvijas (10) un Baltkrievijas (5)
  • vadības, ekonomikas, politikas zinātņu vai radniecīgo jomu studentes

 

Projekta ilgums: 2023. gada septembris – 2024. gada oktobris

Projekta rezultāti:

 

Projekta darba valoda: angļu

Detalizēta informācija par projektu dalībniecēm

Nozīmīgākās aktivitātes: