EqualPay4All

Equal Pay for All

Lai palielinātu izpratni par darba tirgū pastāvošajām darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem, Erasmus+ projektā “Equal Pay For All” tiek izstrādāti pasākumi jauniešu un sieviešu iespēju palielināšanai. KulturLife gGmbH (Vācija) koordinē projektu, kas sākās 2023. gada 1. decembrī un ir Eiropas Komisijas līdzfinansēts kā sadarbības partnerība Erasmus+ programmas Jaunatnes daļā.

Biedrība LĪDERE ir pagodināta būt projekta partneris Latvijā, jo savas pastāvēšanas vairāk kā 20 gados vienmēr ir atbalstījusi sabalansētu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību sociālekonomisko lēmumu pieņemšanā. LĪDEREI dalība šajā programmā ir atgriešanās pie 2015. gadā realizētā projekta “Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai” vērtībām. Stāstīsim par Latvijas labās prakses piemēriem kolēģiem Eiropā un stiprināsim sieviešu līdzvērtīgas iespējas Latvijā.

Biedrības LĪDERE dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna norāda: ‘‘Iespējas sabiedrībā ir dotas ikvienam un arī atalgojums abiem dzimumiem pienākas līdzvērtīgs. Eiropā sievietes joprojām bieži saņem mazāku atalgojumu nekā viņu kolēģi vīrieši. Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes 2022.gada datiem, Latvijā sievietes nopelnīja par 17,1 % mazāk nekā vīrieši. Turklāt vienādas darba samaksas princips attiecināms gan uz darba algu, gan, piemēram,  jebkādu citu atlīdzību naudā par virsstundām, slimības pabalstus, kompensāciju par mācībām un tamlīdzīgi. Vīrieši arī tiek paaugstināti amatā biežāk. Darba devējam jāievieš strukturēta darba samaksa, kas atspoguļo un nodrošina to, ka starp vienāda vai vienādi vērtīga darba ņēmējiem nav ar dzimumu saistītas darba samaksas starpības. Direktīvas ietekme skars uzņēmumus un iestādes Latvijā, bet vienlaicīgi, tas nedrīkst radīt jaunu slogu uzņēmējiem darba devējiem. Sadarbībā ar Labklājības ministriju vispirms, revidēsim esošo valstī pastāvošo likumdošanu un tikai tad, ja būs nepieciešamas es iesniegšu grozījumus normatīvajos aktos.”

Lai gan ir bijuši daudzi centieni novērst darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, tā joprojām ir problēma, kas, šķiet, ir dziļi iesakņojusies sabiedrībā un ar šo problēmu sievietes saskaras ikdienā. “Equal Pay For All” pievērsīsies šo jautājumu risināšanai un veicinās izpratni par šo tēmu sieviešu, kā arī jauniešu un sieviešu apvienību, izglītības asociāciju un ieinteresēto pušu starpā. Projekts ietver tādas aktivitātes kā vebināru sērija, informācijas apmaiņas platformas izveide un sabiedrības informēšanas kampaņas. Projekta rezultāti tiks publiskoti. Projekta partneru pārliecība ir, ka jāveicina izpratne par šiem jautājumiem, lai veicinātu taisnīgu sabiedrības izveidi. Pārmaiņu sākumpunkts varētu būt jaunieši un nākamās paaudzes.

Programma: Erasmus+

Projekta numurs: 2023-1-DE04-KA220-YOU-000158892

Projekta ilgums: 01.12.2023. – 30.11.2025.

Vadošais partneris: KulturLife gGmbH (Vācija), https://kultur-life.de/projekte/equalpayforall

Sadarbības partneri

  • CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZ OSCI (Poland) cwep.eu
  • IRIDAWOMEN (Greece) https://www.iridacenter.org/
  • Future Needs Managment (Cyprus) futureneeds.eu
  • Syllogos Gynaikon Ypaithrou Larnakas (Cyprus) cocsrngo.org
  • European Progress OMORRYTHMOS ETAIRIA (Greece) europeanprogress.gr
  • Biedrība LĪDERE, Latvija

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.