Tikšanās ar uzņēmējām no Dānijas 2019. gada 27. septembrī

Šoreiz Rīga un Latvija bija izpētes vizītes gala mērķis 26 uzņēmīgām sievietēm no Dānijas – organizācijas “HXE-Ringen” biedrēm.

Organizācijas darbības pamatprincipi ir līdzīgi “Līdere” mērķiem un aktivitātēm, tāpēc abām pusēm bija ļoti interesanti un iedvesmojoši satikties. Tikšanās norisinājās Dānijas Kultūras institūta telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Divas stundas aizlidoja vēja spārniem un dāmas pārrunāja abu organizāciju darbu un izaicinājumus, ar kuriem saskaras uzņēmīgas sievietes privātajā, biznesa un darba dzīvē abās valstīs. Daudz jautājumu, daudz noderīgu atziņu.

Paldies Aivai Vīksnai, Līgai Meņģelsonei, Nataļjai Sterhovai un Jeļenai Sterhovai par dalīšanos pieredzē!