Tikšanās ar BUIKAD (Bursa, Turcija) pārstāvēm 2019. gada 18. oktobrī

Esam pateicīgas Irish Latvian Chamber of Commerce un Ilzei Krēsliņai personīgi par iespēju satikties ar BUIKAD (sieviešu organizācija Bursā, Turcijā) un Bursas pašvaldības pārstāvēm.

Vienmēr ir interesanti uzklausīt personīgus stāstus par līdzīgu organizāciju darbu un aktivitātēm citās valstīs. Tāpat arī tika pārrunātas savstarpējās sadarbības iespējas nākotnē.

Paldies Silvai Jeromanovai-Maurai, Nataļjai Sterhovai un Jeļenai Sterhovai par dalīšanos pieredzē!