“Mentoringa apaļais galds” tikšanās 19. augustā

Ļoti priecājamies, ka aktivitāte – viena pieredzes pārņēmēja tikšanās ar vairākiem mentoriem, kuri piedalās prāta vētrā par pieredzes pārņēmēju interesējošiem jautājumiem – joprojām ir noderīga tiem, kuri sāk savu ceļu uzņēmējdarbībā!

19. augustā šāda neformāla jautājumu un atbilžu sesija jaunajam uzņēmējam ļāva atrast atbildes un ātrāk pieņemt lēmumus, lai veiksmīgi attīstītu savu uzņēmumu turpmāk.

Paldies Lilitai Beķerei un SIA “Numeri” par viesmīlību, paldies mentorēm Aivai Vīksnai, Vitai Zariņai un Andrai Grasmanei par dalību!