“Līderes KODĀ” savas vērtības investē Balvu novada sievietes

Lai noskaidrotu, kas ir galvenās vērtības sievietēm-līderēm vienā no Latvijas ziemeļaustrumu tālākajām pilsētām, 26. aprīlī “Līderes kods” viesojās Balvu muižā, kur uzklausīja vietējās uzņēmējas un vadošās iestāžu darbinieces.

Interesanti – ja citos Latvijas novados viena no biežāk minētajām vērtībām bija ģimene kā veselums, tad Balvos reizēm bija vērojama tendence ģimeni “sadalīt”,  vīru un bērnus nosaucot kā atsevišķas vērtības. Balvi uz citu līdz šim “Līderes koda” apciemoto novadu fona atšķīrās arī ar to, ka šeit starp vērtībām vairākkārt izskanēja arī reliģiskā pārliecība – ticība Dievam, bet vienlaikus ne mazāk bieži – arī ticība sev, pašcieņa. Balvu uzņēmīgās sievietes izcēlās arī ar lokālpatriotismu – te biežāk par vērtību tika nosaukta pati dzīves vieta (Balvu pilsēta, cita vieta vai novads kopumā). Balvu līderes pārāk stingri necentās sekot uzstādījumam, ka jānosauc tieši trīs vērtības – dažas nosauca arī vienu vai divas vērtības, un izskanēja pat tik radošs vērtību pieteikums kā to izpaušana dzejas rindās.

Velga Krastiņa uzņēmumā “Ziedu laumiņa” veido ziedu kompozīcijas visdažādākajām vajadzībām. Viņas pirmā vērtība dzīvē esot cieņa – cieņa vispirms pašai pret sevi, jo no tās rodas cieņa pret visu pārējo. Otra būtiskā vērtība – vienkāršība. “Es ļoti priecājos, kad savā ceļā satieku vienkāršus, mīļus un smaidīgus cilvēkus,” saka V. Krastiņa. Savukārt kā trešo vērtību uzņēmēja nosauca cilvēka dzīvību. Apzināties, ka tā nav pašsaprotama, bet gan īpaši uzsverama un cildināma vērtība, V. Krastiņai iemācījis viņas bizness, kurā ne vienmēr nākas gatavot ziedu pušķus priecīgiem notikumiem – bieži esot jāveido tieši sēru pušķi. “Reizēm tas ir ļoti smagi,” viņa atzīst. Pēc tādu pasūtījumu izpildes, braucot mājās ar auto, viņa pārvērtējot to, kas dzīvē ir būtisks un kas ne. “Tu saproti, ka nav svarīgi, ar kādu auto tu brauc – svarīgi ir tas, lai tevi mājās kāds gaida!”, saka V. Krastiņa.

Iveta Priedīte, zemnieku saimniecības “Priedītes” īpašniece, savukārt teic, ka pirmā vērtība esot pati vieta, kurā iekārtojusies viņu saimniecība. “Kad pirmoreiz tur ieradāmies, bija jūlijs, ziedēja un smaržoja liepas, āboliņš, visapkārt sanēja bites… Kad pētījām dzimtas koku, atklājām, ka esam jau septītā paaudze, kas atgriežas šajās mājās. Šī vieta mums ir ļoti liela vērtība”. Otra viņas vērtība esot vīrs, kurš palīdzot realizēt “visas manas dumjās idejas”, bet trešā – bērni. “Es priecājos, ka neviens no bērniem nav ārzemēs, ka visi mazbērni ir palikuši šeit, Latvijā!”, uzsver I. Priedīte.

Elīna Kaļva ir reklāmas māksliniece un uzņēmuma SIA “Amati projekts” īpašniece, kura pēc studijām Rīgā atgriezusies dzimtajos Balvos un izveidojusi drukas, dizaina, maketēšanas un citu poligrāfijas pakalpojumu uzņēmumu, kas nostiprinājies kā viens no vadošajiem reģionālā mērogā. Viņas pirmā vērtība ir iedvesma. “Tā ir iedvesma radīt, darīt, iet uz priekšu, pierādīt sevi, kaut ko uzzīmēt. Iedvesma ir pats svarīgākais, tā dzen uz priekšu. Arī rūpēm par ģimeni un visu citu ir nepieciešama iedvesma – ja tās nav, tad neko negribas darīt,” klāstīja E. Kaļva. Otrā vērtība E. Kaļvas dzīvē esot viņas vīrs. “Bez viņa es vispār šeit nestāvētu – mēs visu esam panākuši kopā,” atklāja uzņēmēja, piebilstot, ka vīrs līdzdarbojas ne tikai biznesa lietās, bet arī bērnu audzināšanā. Viņš esot uzņēmuma finanšu direktors – biznesa pragmatiskais vērtētājs, kas ar racionāliem aprēķiniem pārbaudot E. Kaļvas ideju komerciālo dzīvotspēju. Bet trešā vērtība, kas, protams, ir izšķiroši svarīga jebkura biznesa veiksmei, E. Kaļvas skatījumā ir klienti (kā arī sadarbības partneri un kolēģi).

Zemnieku saimniecības un uzņēmuma SIA “Lazdas” īpašniece Guna Tūmiņa sacīja, ka, atskatoties uz dzīves gājumu caur uzkrātās pieredzes prizmu, secināms, ka pirmā pamatvērtība dzīvē ir veselīgs pašvērtējums. Viņas definīcija veselīgam pašvērtējumam ir šāda: “Sevi vienmēr jāvērtē mazliet augstāk salīdzinājumā ar to, kā tev šķiet, ka tevi vērtē citi”. Savukārt otrā vērtība G. Tūmiņas skatījumā ir zināšanas. Nav tik būtiski, vai zināšanas iegūtas akadēmiskā vai praktiskā ceļā, tās ir pamats, kas ved cauri dzīvei, un, ja cilvēks saskaras ar nepieciešamību saprast un apgūt ko jaunu, no tā nevajag vairīties, uzskata G. Tūmiņa. “Trešā vērtība man ir mīlestība – cilvēciska mīlestība pret vīru, bērniem, līdzcilvēkiem, darbu, ko daru, kā arī savu dzimteni. Esmu bijusi ārzemēs, bet vienmēr, atgriežoties Latvijā, secinu, ka mājās tomēr ir vislabāk!”, saka G. Tūmiņa.

Dzintrai Sprudzānei, Balvu apvidū lielākā ēdināšanas uzņēmuma “Senda Dz” īpašniecei, divas no trim vērtībām sakrīt ar Annas Brigaderes bērnības aprakstu grāmatas “Dievs. Daba. Darbs” virsrakstā liktajām. Kā pirmo Dz. Sprudzāne tomēr nosauc ģimeni. “Es nāku no mazas tautas, bet lielas ģimenes,” saka Dz. Sprudzāne, atklājot, ka uzaugusi sešu bērnu ģimenē. Jau no bērnības viņai līdzi nākot arī otra lielā dzīves vērtība – Dievs. Ticību Visaugstākajam viņa uzturējusi un publiski praktizējusi arī padomju gados, kad bijuši arī ļaudis, kas “stāvēja uz kāpnēm un lūrēja”, lai nosūdzētu, kurš iet uz baznīcu. Par trešo vērtību Dz. Sprudzāne nosauc darbu – ar ēdināšanas biznesu nodarbojoties jau 20 gadus. Darbs kā vērtība iekļaujot arī vairāk nekā 50 cilvēku lielo kolektīvu, kas strādājot Dz. Sprudzānes uzņēmumā.

Balvu bērnu un jauniešu centra metodiķe Dita Nipere nosauca tika vienu vērtību, taču tādu, kas caurvijas daudzām citām, bieži minētām vērtībām. “Mana vērtība ir ticība. Ticība sev, savam darbam, savai pieredzei, ģimenei, kolēģiem un arī Dievam,” sacīja D. Nipere.

Līdzīgi vienu galveno vērtību uzsvēra arī D. Niperes kolēģe, jaunatnes politikas speciāliste Gunita Prokofjeva. “Tas, ko vēlos redzēt gan sevī, gan apkārtējos cilvēkos, ir sirdsapziņa. Darīt darbu pēc labākās sirdsapziņas, runāt ar cilvēkiem ar tīru sirdsapziņu,” uzsvēra G. Prokofjeva.

Pavisam oriģināli – dzejas formā – savas vērtības pauda Irēna Romanova, zemnieku saimniecības īpašniece:

“Pirmā vietā mana saime,

Ja visiem labi – liela laime!

Kad veselība visiem stipra,

Tad arī pati jūtos ņipra!

Man ļoti patīk tādi draugi,

Kuri darbīgi, nav skauģi,

Prot domāt, ceļot, roku sniedz,

Padomiņu nenoliedz.

Lai saulīte šo zemi silda,

Un ar labestību pilda!

Lai dabā puķes smaržo, zied,

Jums visās jomās jauki iet!”

Sandra Kindzule, Balvu domes deputāte un Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja līdzās citu nosauktajām kā būtisku vērtību izcēla dzīvesgudrību jeb sirdsgudrību. “To nevar iemācīties nevienā skolā, taču tā cilvēkam ir ļoti nepieciešama ikvienā rīcībā,” sacīja S. Kindzule. Otra vērtība, kas, kā atzina S. Kindzule, pašai gan nepiemītot, jo viņa vēl neesot kļuvusi par uzņēmēju, ir uzdrīkstēšanās. “Gan jaunam, gan vecam cilvēkam nepieciešama uzdrīkstēšanās, lai darītu to, ko viņš vēlas,” domā S. Kindzule.

Neparastu vērtību nosauca Balvu bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule – viņai tā ir spēja saprasties ar dažādu paaudžu cilvēkiem. R. Cibule protot mācīties gan no vecākās paaudzes ļaudīm, gan arī no jauniešiem. “Es vienmēr vēlos atrasties dažādu paaudžu krustpunktā, tas man ļoti patīk un, šķiet, ka reizēm arī izdodas,” sacīja R. Cibule.

“Vienīgais, ko mums nekad nevar atņemt, ir mūsu dvēsele. Tāpēc liela vērtība ir tas, kas maina mūsu dvēseli tā, lai pašiem ir prieks dzīvot un arī citiem ar mums ir viegli,” jau ierasti ar skaistu un atšķirīgu akcentu klajā nāca biznesa vadības treniņu uzņēmuma “Jardi” partnere Māra Špicberga.

“Mums, trakajām līderisma sievietēm ir viena bēda – mēs reizēm neprotam nospraust robežas. Mēs aizejam tik tālu, ka, nedod dievs, izdegam. Tādēļ mīļās līderes, saudzējiet savu veselību – esiet stipras un spēcīgas!” – novēlēja Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, Saeimas deputāte, Balvu novadniece Līga Kozlovska.

Latvijas “Līderes KODĀ” 28 Balvu novada uzņēmējas noguldīja 56 sev svarīgas vērtības. Starp tām visbiežāk minētas: Ģimene, Mīlestība un Uzdrīkstēšanās.

Balveniešu pienesums vērtību bankai: Pašapziņa, Harmonija, Ticība Dievam, Apņēmība, Darbabiedri, Dzimtene, Dzīves gudrība, Dzīvība, Interesanta dzīve, Laiks, Spēja mainīties uz augšu un Padarīt iesākto līdz galam.

Pirmajā sezonā “Līderes KODĀ” noguldītas 6 novadu vērtības. Ir apkopotas 159 anketas, kurās minētas 214 dažādas vērtības.

“Līderes KODS” tiek īstenots pateicoties  bankai “Citadele” un izdevniecībai  “Lietišķās informācijas dienests”.