Lai vairojas uzņēmējdarbības gars Balvos!

2023. gada 14. decembrī

Biedrības “Radošās Idejas” noslēguma pasākums Balvos projektiem “Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” un “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam.”
 
Biedrības partneri: Balvu novada pašvaldība, Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa balveniešus sveica video uzrunā. Klātienē bija Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Domās – Ināra Ņikuļina
Savos stāstos ar klātesošajiem un ar moderatora Haralda Burkovska palīdzību dalījās: Mārīte Orniņa, Krista Medne, Santa Šmite, Jeļena Golovneva, Vineta Zeltkalne, Ingrīda Supe, Guntars Logins, Aiva Vīksna, Ruta Cibule, Sanita Putniņa.
Muzicēja Dāvis Lāpāns un Oskars Maurers. Par noformējumu rūpējās Jūlija Petuhova JPeventdecor, par uzkodām gādāja Kureti Cafe un Edgars Kalva.
 
“Skaists kā svētku salūts pēc labi padarīta darba – tāds bija biedrības “Radošās Idejas” noslēguma pasākums pēc vairāku projektu gandrīz desmit gadu garumā realizēšanas. “Saglabāt, lai nepazaudētu- …”, “Ne tikai grāmatas – …” un citi…
Balvi var būt īpaši lepni ar saviem cilvēkiem, gan vietējiem, gan novadniekiem, kas palīdz novadam dzīvojot citur. Viena no īpašajiem novada cilvēkiem ir Sanita Putniņa, ar kuras iniciatīvu Balvos ir realizēji vairāki projekti. Viņa strādā ļoti daudzu valstu starptautiskos projektos, bet biedrības 12 gadu pastāvēšanas laikā no 40 realizētajiem tomēr 16 projekti pieder Balviem. Tā neredzamā darba daļa visos projektos ir apjomīga, par ko Sanitu var tikai apbrīnot. Sanita kopā saturējusi gan savu komandu, gan sadarbības partnerus, lai viss notiktu izcili. Vairākiem projektiem kā krustmātes piederīgas Ināra Ņikuļina un Ruta Cibule, kurām izskanēja īpašs paldies, tāpat kā daudziem citiem.
Noslēguma pasākuma organizēšanai Sanita piesaistīja biedrību “Līdere” un tas bija gandarījums, prieks un bauda strādāt Sanitas komandā, ko raksturo uzticēšanās, atbildība, aizrautība.”
 
Projekts «Ne tikai grāmatas II» tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild biedrība “Radošās Idejas” un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
 

Teksts: Mārīte Šperberga

Patiess prieks un gods atbalstīt Balvu novada uzņēmīgos ļaudis!

Paldies Aivai Vīksnai un Mārītei Šperbergai par aktīvu dalību!

RETV 22.12.2023. raidījums “Mēs varam – mēs darām!”
Sižets par 14.12.2023. pasākumu un pārrobežu sadarbības projektiem.
 

Foto: Edgars Gabranovs, Valters Kaņepe