Kuldīdznieces atklāj savus “līderes kodus”

Kuldīgas Mākslas nams 21. martā pulcēja Kuldīgas novada uzņēmīgākās sievietes, kuras pasākumā “Līderes kods” dalījās ar savu biznesu attīstības stāstiem un tām vērtībām, kas bijušas šo stāstu pamatā, virzījušas un iedvesmojušas tos.

Šis bija jau vienpadsmitais “Līderes kods” pasākums, un tā ievadā Mārīte Šperberga, biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētājas vietniece, dalījās statistikā ar līdz šim ievākto vērtību “ražu”. Viņa stāstīja, ka: “Kopā desmit domnīcās ir apkopotas 295 anketas, kurās minētas 255 vērtības. Visbiežāk nosauktas: ģimene, mīlestība, godīgums, veselība, atbildība, neatlaidība un brīvība”. Turklāt katrs novads pienes klāt arvien jaunas vērtības, līdz ar to par vienmuļību sūdzēties nevar. “Sievietē pamostas līdere tad, kad viņa izkāpj no gultas un sāk kaut ko veidot, radīt – kaut vai kopt dārzu,” uzrunas noslēgumā sacīja M. Šperberga.

“Latvijas sievietes daudzos rādītājos ir vadošajās vietās pasaulē – gan LinkedIn lietošanā, gan uzņēmējdarbības aktivitātēs, kur atpaliekam tikai no Luksemburgas. Un par to varam būt tikpat lepni, kā par mūsu sportistu panākumiem!” uzsver biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Pasākuma laikā piecas Kuldīgas novada uzņēmējas sīkāk pastāstīja par sava biznesa radīšanu un atklāja savas dzīves trīs galvenās vērtības.

Viktorija Zonenberga kopā ar vīru Gati pirms 26 gadiem nodibināja zemnieku saimniecību “Jaunkalni”, kas šobrīd apsaimnieko 900 hektārus zemes Kuldīgas un Aizputes novados un kur saimnieki attīsta dažādus biznesa virzienus – graudkopību, lopkopību, šķeldas ražošanu, tūrismu – domājot par to, lai nākotnē katram no bērniem atrastos piemērota nodarbe un saimniecība paliktu nesadalīta. Lielākais gandarījums viņiem esot redzēt sava darba augļus, kad klētis pilnas ar graudiem.

V. Zonenberga atzina, ka, gadiem ejot, vērtības nedaudz mainās. Tomēr pati svarīgākā vērtība paliek nemainīga, un tā ir ģimene. “Mēs ar savu darbu varam parādīt ceļu arī saviem bērniem, kas lauksaimniecības nozarē nemaz nav viegli. Svarīgi, lai blakus būtu otra stiprais plecs – tad tas ir daudz vienkāršāk,” sacīja uzņēmēja. Savukārt otrā vērtība esot mērķtiecība. “Ja mēs tiecamies uz mērķi, tad no tā izriet arī visas pārējās likumsakarības, un man šķiet ļoti skaisti, ja izvirzītos mērķus spējam piepildīt,” piebilda V. Zonenberga. Viņas trešā vērtība iet roku rokā ar otro – lai spētu iedzīvināt mērķtiecību, nepieciešams darba tikums. “Ko gan mēs varam bez darba…? Bez tā mēs neesam nekas. Es domāju, ka šī vērtība latviešos iedzīvojusies jau kopš seniem laikiem,” sacīja V. Zonenberga.

Dagmāra Veldruma ir SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” īpašniece. Ārstes privātā prakse tika atvērta 2014. gadā un sākumā esot gājis grūti, jo bija jāatjauno Kuldīgas centra vēsturiskā ēka, kuras telpās uzņēmums uzsācis darbību, atceras D. Veldruma. Pamazām grūtības izdevies pārvarēt un arī iegūt vietējo uzticību. Šobrīd mēnesī palīdzība tiek sniegta 500 līdz 700 pacientiem.

“Kā pirmo vērtību savā dzīvē vēlos nosaukt cilvēkus, jo daudzi man sniedz atbalstu un palīdz. Liels atbalsts ir mana ģimene, kas iedvesmo un stāv blakus, un, ja es eju kā vētra, tad viņi ir tie, kas aiz manis nolīdzina bedres un iesēj zāli. Tie ir mani tuvākie kolēģi, kuriem saku, ka vēl spēju doties uz priekšu, kaut reizēm negribas nemaz. Tie ir mani draugi, kas mani sapratīs, atbalstīs, un, kad piezvanīšu – atbrauks. Tie ir arī mani pacienti, Kuldīgas iedzīvotāji, kas bieži snieguši profesionālu palīdzību dažādos jautājumos. Viena es nespētu neko – man nepieciešams, lai kāds stāv aiz muguras un iedrošina: “Tu to vari!”, sacīja D. Veldruma.

Kā otro pamatvērtību viņa nosauca dzīvību. Ārstes profesijā nākas saskarties ar rūgtiem brīžiem, kad jāsaprot, lai arī lietā ir liktas visas pieejamās zināšanas, un izdarīts viss iespējamais, iznākumu ietekmēt nevar, jo tas atkarīgs no vēl citiem faktoriem. Tomēr vairumā gadījumu izdodas panākt labvēlīgu iznākumu. Īpašs gandarījums esot satikt bijušos pacientus uz ielas un redzēt, ka ar viņiem viss ir kārtībā.

Savukārt trešā vērtība D. Veldrumai esot dzimtas uzvārds, aiz kura stāvot paaudzes, un tas uzliekot atbildību. “Man jādzīvo tā, lai ne mani priekšgājēji, ne mani bērni par mani nekaunētos,” sacīja D. Veldruma.

Velga Pigevica Kuldīgā atvērusi veikalu “Tīne”, kas pilsētā esot zināms gandrīz katram, kas nodarbojas ar šūšanu un adīšanu. Lai sagādātu materiālus, uzņēmēja dodoties uz dažādām pasaules vietām – Varšavu, Belostoku, Viļņu un pat Vāciju.

Pirmā vērtība V. Pigevicas pasaules skatījumā esot godīgums. Viņa saka: “Godīgums pret sevi, pret kolektīvu, pret biznesa partneriem. Otrā – mīlestība. Ja es audumu turu rokās jau 51 gadu, tad tas ir jau ar mani saaudzis! Trešais ir gandarījums, ko rada apmierināts klients –  tad ir sajūta, ka esi izdarījis ko labu.” Viņa arī piebilst: “Es neesmu kļuvusi bagāta – strādāju vienkārši prieka pēc, jo man tas ļoti, ļoti patīk!”

Gardumnīcas “Šarlote” īpašniece Aira Egle kādā dienā nolēmusi atgriezties dzimtajā pilsētā un uzsākt kafejnīcu biznesu. Viņa sapratusi, ka nevēlas strādāt citu vadībā. Viņas radītā konditoreja apmeklētājiem durvis vērusi 2013. gada jūnijā un kopš tā laika iemantojusi plašu pastāvīgo klientu loku. Uzņēmumā nodarbināti 8 cilvēki, tomēr kūku un citu gardumu cepšanā piedalās arī uzņēmuma īpašniece.

“Pirmā vērtība sev esmu es pati. Varbūt tas ir egoisms, taču, ja es nebūšu mierā ar sevi, nedarīšu to, ko vēlos, tad man neveiksies ne darbā, ne ģimenē, ne arī kāds ar mani gribēs draudzēties. Otrā vērtība, ko apbrīnoju citos cilvēkos, un kas manī pietrūkst – spēja iziet cilvēkos, komunicēt ar citiem, jo esmu diezgan intraverta. Trešā vērtība ir laiks, un es ļoti novērtēju precizitāti. Es pati neaizguļos, nekavēju un nevaru ciest, ja citi kavē,” atklāja A. Egle. 

Baiba Mikāla kopā ar vīru Arvi uzņēmējas gaitas uzsāka 1992. gadā, atjaunojot vecvectēva zemnieku saimniecību “Upeskalni”. Vēlāk izveidots arī uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību, kā arī “Precīzo tehnoloģiju skola”, un kopā visi trīs uzņēmumi apvienoti zem nosaukuma “Amazones grupas”.

“Lai gan tas izklausīsies ļoti neoriģināli, bet lielākā vērtība manā dzīvē ir mani trīs bērni – divi dēli un meita – viņi ir manas dzīves ass, dominante un altāris. Otrkārt, nu jau vairākus gadus viena no svarīgākajām vērtībām man ir pateicība – spēja būt pateicīgam un pateikties, jo tas nozīmē, ka mēs spējam redzēt to, kas mums ir dots,” teica B. Mikāla. Pie šīs atklāsmes viņa nonākusi kādā dievkalpojumā, ieraugot māti ar cerebrālās triekas skartu bērnu, kurš atradies invalīdu ratiņos. “Tobrīd manā dzīvē bija periods, kad mēdzu būt nīgra par to, ka man neiet. Taču šajā mirklī sapratu, cik daudz man ir dots un ka nav nekāda pamata nīdēt. Šis mirklis atvēra man prāta redzi un sirds redzi. No tā brīža es sāku citādi skatīties uz daudzām lietām savā dzīvē,” uzņēmēja stāstīja. Savukārt kā trešo vērtību B. Mikāla nosauca laiku: “Laiks ir pats dārgākais, ko varam viens otram sniegt. Ir svarīgi jebkurā notikumā, kurā piedalies, būt iekšā, būt īstam un patiesam. Ziedonis ir teicis: “Nav laika; ir tikai mirkļi – velnišķi sāpīgi un dievišķi skaisti.” Es jums no sirds novēlu – lai dievišķi skaisto mirkļu ir daudz vairāk nekā to otru!”

Pārējās klātesošās Kuldīgas novada līderes starp svarīgākajām vērtībām nosauca ģimeni (īpaši bērnus) un mīlestību. Tika nosaukts arī humors, atvērtība dzīves iespējām, darbs, labestība, pazemība un daudzas citas.

Katrā LĪDERES KODA domnīcā tiek noguldītas ar vien jaunas, vēl iepriekš neminētas vērtības. Kuldīgas novada pienesums: Dzimtas mājas, Dzimtas uzvārds, Kauna sajūta, Latvijas meži, Samērīgums, Darbīgums, Atdeve, Riežupes smilšu alas.

Kopā LĪDERES KODĀ noguldītas jau 10 novadu un 1 valsts nozīmes pilsētas vērtības. Ir apkopotas 329 anketas, kurās minētas 281 dažādas vērtības.

LĪDERES KODS tiek īstenots pateicoties bankai “Citadele” un izdevniecībai “Lietišķās informācijas dienests”.

Foto: Ieva Benefelde, Kristīne Duļbinska, Mārīte Šperberga.