Jēkabpils pilsētas uzņēmējas atklāj savas pamatvērtības

Biedrības “Līdere” 31. oktobrī organizētais “Līderes koda” pasākums Jēkabpilī atklāja, ka šīs puses uzņēmēju dzīves galvenās vērtības ir patiešām fundamentālas – visbiežāk tika minēta ģimene, veselība, kā arī darbs (kas patīk). Netieši kā vērtība atklājās arī pieticība – burtiski katra no uzstāties uzaicinātajām piecām novada uzņēmējām uzskatīja par obligātu pienākumu runas iesākumā piebilst, ka vispār jau neesot runātāja un neprotot publiski uzstāties. Acīmredzot šāda metode iedarbojās kā lielisks stresa noņēmējs (sak, nu jau no manis vairs neko negaidīs!), un patiesībā jēkabpilietes izrādījās vienas no runīgākajām uzņēmējām visā līdzšinējā “Līderes koda” pieredzē, sniedzot klātesošajām kolēģēm interesantas un vērtīgas atziņas.

Aija Bojāre kopā ar vīru izveidojusi vienu no lielākajiem puķkopības uzņēmumiem (gandrīz 80 darbinieku!) Latvijā – SIA “Sedumi”. Uzņēmums patlaban realizē jau ceturto lielo projektu, paplašinot siltumnīcu platības. Pavasarī siltumnīcā tiek iestādīts miljons tulpju sīpolu, bet rudens un ziemas periodā uzzied tūkstošiem krizantēmu.

Bojāre uzsvēra, ka viņai gan dzīvē vispār, gan arī tieši biznesā pirmā vērtība ir vīrs. “Tas noteikti ir interesanti – būt kopā gan dzīvē, gan darbā,” atzina uzņēmēja. Vēl viena svarīga viņas atziņa – cilvēkos nevajag ieciklēties uz trūkumiem, bet gan pievērst uzmanību tam, kas katrā ir vērtīgs, labs. “Tad ir vienkāršāk – gan darbā, gan ģimenē.” Trešā vērtība A. Bojārei esot zināšanas. Taču tās neesot zināšanas, kuras tiek apgūtas tikai sevis dēļ, svarīgāka esot zināšanu aprite. Tāpēc viņa neliedzot padomu arī citiem, kuri Latvijā audzē stādus. Tad varot novērot, ka dodot gūtais nāk arī atpakaļ. “Mēs nekad neesam saskārušies ar situāciju, ka mūs kaut kur neielaistu, vai nedalītos informācijā. Nav vērts zināšanas slēpt – ar zināšanām ir jādalās!” konstatējusi A. Bojāre.

Vera Sipka jau vairāk nekā 25 gadus strādā tekstilizstrādājumu biznesa jomā un vada uzņēmumu “GEFA Latvija”, kas nodarbina 170 darbiniekus. Uzņēmuma pasūtījumi pārsvarā esot no ārzemju partneriem, “Gefa Latvija” mātes uzņēmums atrodas Zviedrijā, uz kurieni tiek nogādāta gatavā saražotā produkcija.

Sipka sacīja, ka viņai kā sievietei svarīga vērtība esot apkārtējo cilvēku atbalsts. “Mums, sievietēm, ir svarīgi, lai mūs atbalsta gan ģimene, gan kolektīvs, citādi būtu grūti dzīvot,” atzīst uzņēmēja. Tāpat svarīga esot uzticība, turklāt tai jābūt abos virzienos, gan spēt uzticēties citiem, gan arī strādāt tā, lai citi varētu uzticēties tev. Bez tā biznesam pastāvēt būtu ļoti grūti. V. Sipkai būtiska ir arī universālā vērtība – mīlestība, kura izpaužas gan pret ģimeni, gan arī dzimto zemi. Visbeidzot trešā vērtība, bez kuras bizness nav iespējams – darbs. “Ja tu tikai skatīsies pa logu un neko nedarīsi, tad nekas arī uz priekšu nevirzīsies,” sacīja V. Sipka, piebilstot, ka tieši sievietēm nereti esot spēcīgāka motivācija strādāt, jo to liek darīt lielāka atbildības izjūta par bērniem.

Daiga Melnace ir pašnodarbināta amatniece, kura savu aicinājumu atradusi tautas tērpu darināšanā, palīdzot saglabāt un attīstīt latviešu tautas lietišķo mākslu. Rokdarbi ir viņas aizraušanās jau kopš skolas laika, un dzīvē viņai izdevies savu hobiju pārvērst arī pelnošā biznesā.

Melnace uzsvēra, ka starp vērtībām pati pirmā pavisam noteikti ir ģimene, ar piebildi – esot svarīgi būt par paraugu saviem četriem bērniem, jo tikai tādā veidā var nodot tālāk savu pasaules redzējumu. Otra vērtība – darbs un iespēja būt laimīgai, darot to, kas patīk. Savukārt trešā vērtība esot laiks. Laiks, kuru var izmantot, ir “šeit un tagad, kā arī nemitīgā kustībā, mācoties pašai un nododot savas zināšanas citiem”.

Laila Pole vada ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumu “Laila P”. Pirms četrpadsmit gadiem L. Pole darbību grāmatvedības nozarē sākusi vienatnē, taču drīz vien izveidots uzņēmums ar profesionālu speciālistu komandu – šobrīd to ir jau vairāk nekā desmit.

Arī L. Pole uzsvēra, ka pirmā un svarīgākā vērtība dzīvē esot ģimene, taču biznesā vispirms esot jāizceļ veselība, jo, ja tā sašķobās, tad visa enerģija tiek patērēta cīņai ar slimību. Citas prioritātes mainoties laika gaitā, piemēram, uzsākot biznesu, svarīgākais šķitis iegūt labklājību. Taču šobrīd par savu otru svarīgāko vērtību uzņēmējdarbībā L. Pole nosauc brīvību, savukārt trešā vērtība esot patiesums. “Man ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu patiesi – pat tad, ja patiesība ir rūgta. Ir ļoti grūti strādāt ar nepatiesiem cilvēkiem – uz viņiem nevar paļauties, ar viņiem nevar sastrādāties,” secinājusi L. Pole.

Ligita Zvirbule pirms divdesmit trim gadiem sākusi pēc pasūtījuma cept konditorejas izstrādājumus. Laika gaitā šī nodarbe ir pārvērtusies nopietnā uzņēmumā, lai gan ne ar tik nopietnu nosaukumu – SIA “Čiriks” (tā esot uzņēmējas skolas laiku iesauka). Uzņēmumā ietilpst neliels konditorejas cehs un veikals-kafejnīca, kas ir ļoti iecienīts jēkabpiliešu vidū.

Līdzīgi kā L. Pole, arī L. Zvirbule uzsvēra labas veselības nozīmi biznesa ikdienā. “Veselība man pa šiem gadiem ir klibojusi, esmu gājusi uz darbu gan ar lauztu roku, gan arī pēc operācijām, nesēžot mierā noteikto laiku,” stāsta L. Zvirbule. Tāpat nevarot arī bez vīriešiem – tāpēc otrā vērtība uzņēmējas dzīvē esot vīrs, ar kuru kopā bizness arī ticis uzsākts. “Es skaļi izteicu viņam savu vēlmi – cik būtu labi, ja man būtu māja, kur es dzīvotu augšstāvā, bet pirmajā stāvā būtu ceptuve un tai blakus veikals. Šo sapni viņš man piepildīja!” atklāj L. Zvirbule. Savukārt trešā vērtība esot kolēģi, darbinieki. To gan uzņēmumā neesot daudz – kopā tikai trīs cilvēki, lai gan vienubrīd bijuši pieci.

Lielā mērā arī pārējās klātesošās uzņēmējas, tradicionāli aicinātas īsi nosaukt savas vērtības, pieminēja jau nosauktās vērtības  – bieži izskanēja “darbs kā hobijs”, “ģimene” un “patiesums”, “godīgums”, kas Jēkabpilī cilvēcisko īpašību skalā acīmredzot tiek vērtēts visaugstāk. Tāpat dažādos kontekstos tika pieminēts arī zināšanu jēdziens – piemēram, kā “mācīšanās caur darīšanu”, ko varētu pielīdzināt praktiskajām zināšanām. Tomēr ne mazums izskanēja arī oriģinālākas un iepriekš nedzirdētas vai reti dzirdētas vērtības – tādas kā “mājdzīvnieki”, “sievišķība”, “intuīcija”, “stabilitāte”, “izaugsme”, “centība”, “darbs ar cilvēkiem” un “latviskā dzīvesziņa”.

Atsevišķi vēlamies izcelt vēl kādu sirdsgudru vērtību, kas līdz šim “Līderes koda” pasākumos, šķiet, nebija izskanējusi – empātija, kas tika nosaukta ar piebildi: “arī tad, ja cilvēki neatbilst taviem priekšstatiem, jāiemācās skatīties uz otru ar empātiju un cieņu.”

LATVIJAS LĪDERES KODĀ 34 Jēkabpils pilsētas uzņēmējas un vadītājas noguldīja 54 sev svarīgas vērtības. Starp tām visbiežāk minētas: Ģimene, Veselība un Mīlestība.

Katrā LĪDERES KODA tikšanās reizē tiek noguldītas ar vien jaunas un vēl iepriekš neminētas vērtības. Jēkabpils pilsētas pienesums: Cerība, Latvietība, Ģimeniskums, Ieinteresētība, Mājas sajūta, Mājdzīvnieki, Pašcieņa, Stipri nervi, Viedums, Vārda turēšana.

Kopā LĪDERES KODĀ noguldītas jau 7 novadu un 1 valsts nozīmes pilsētas vērtības. Ir apkopotas 228 anketas, kurās minētas 225 dažādas vērtības.

LĪDERES KODS tiek īstenots pateicoties bankai “Citadele” un izdevniecībai “Lietišķās informācijas dienests”.