Ikšķiles novada uzņēmējas – novada lepnums

Sanda Reikmane, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” dibinātāja un vadītāja

Ikšķiles novadā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Ķiparu nams” devīto mācību gadu tiek nodrošināta licencēta pirmsskolas izglītības programma. Bērnudārzu, kurā ir sešas grupiņas, apmeklē 71 bērns vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, ar kuriem strādā 10 pedagogi un 9 pedagoga palīgi.

Iestādes darbības pamatvirziens ir slavenās itāļu ārstes un pedagoģes M. Montesori pedagoģiskā metode, integrējot „Latviešu ābeces”, ekoskolas un „STOP 4–7 sociālo prasmju treniņu” programmas, tādējādi veidojot attīstošu un atbalstošu vidi visai ģimenei. Mācību procesa dažādošanai notiek arī kokapstrāde, keramikas nodarbības, koklēšana, kanisterapija (nodarbības ar suņiem), angļu valodas mācības u. c. aktivitātes.

PPII „Ķiparu nams” ir SIA „Elodeja” struktūrvienība, kas realizē sociālās uzņēmējdarbības principus. Deviņu gadu laikā ir organizēti dažādi labdarības pasākumi: sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību un INUB kā tradīciju organizē gadumijas pasākumu Ikšķiles novada maznodrošinātajām un audžuģimenēm, kā arī atbalsta grupai cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem „Sīpoliņi”. Ir bijušas nometnes, sagādātas dāvaniņas sporta spēlēs un notikušas citas aktivitātes. Katru gadu piedalāmies dažādos projektos, piemēram, Ēnu diena un skolēnu nodarbinātība vasarā.

Iestādes attīstība tiek mērķtiecīgi plānota un īstenota, ievērojot labās prakses piemērus no dažādām izglītības iestādēm visā pasaulē. Personāls regulāri paaugstina savu kvalifikāciju kursos, semināros un pieredzes braucienos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Vairākas reizes gadā tiek organizēti izglītojoši pieredzes apmaiņas semināri „Ķiparu nama” un citu mācību iestāžu darbiniekiem un bērnu vecākiem par pedagoģiskiem un psiholoģiskiem bērnu attīstības procesiem.

Vada biedrību „Ķiparu nams”, kā arī ir aktīvs biedrs biedrībās „Ikšķiles uzņēmēju biedrība”, „Latvijas Montesori asociācija” un „Zied zeme”.

Šo gadu laikā tiek realizēti četri LEADER projekti. Pašlaik rit aktīvs darbs pie projekta „Programmas „STOP 4–7” apmācības” organizēšanas, kas sāksies februārī, piesaistot programmas autoru no Beļgijas.

2012. gadā uzņēmums ieguva Ikšķiles novada uzņēmēju Gada balvu.

Laima Eglīte, SIA “Egliss” (ģimenes uzņēmums) līdzīpašniece

2016.gada nogalē Ikšķilē atvēra vietējo mājražotāju veikaliņu “Labumu bode” un šogad jau divas reizes ir organizējuši vietējo ražotāju gadatirgu, aicinot vietējos novada uzņēmējus kļūt aktīvākiem un “parādīt” sevi.

Linda Riekstiņa-Šņore, SIA “Snores” (ģimenes uzņēmums) līdzīpašniece

Linda ir jauna, aktīva uzņēmēja, kas ar savu piemēru rāda, kā ģimenes ideja samērā ātrā laikā var pārtapt biznesā. Galvenais – uzdrošināties un darīt. Konkursā „Eksporta un inovācijas balva 2017” kategorijā “Rūpnieciskais dizains” ieguva pirmo vietu par bērnu kāpslīti-galdiņu.

https://ettetete.com/

Kristīne Liberte, Ikšķiles Brīvās skolas dibinātāja un vadītāja

Par nesavtīgu ieguldījumu alternatīvās pedagoģijas jomā, tautisko vērtību saglabāšanā un uzturēšanā darbojoties biedrībā “Ikšķiles Brīvā skola” ieguvusi Ikšķiles novada balvu “Gada cilvēks – 2014”.

Antra Cukermane, Biedrības Interešu kluba “GREEN HORSE” vadītāja

Nodarbojas ar zirgu audzēšanu, jauno jātnieku apmācību. Piedāvā reitterapijas pakalpojumus, izjādes mežā, zirga uzturēšanu ar individuālu pieeju katra zirga konkrētajām vajadzībām un palīdzību jaunzirgu apmācībā. Ar savu piemēru rāda, ka aizraušanās var būt arī bizness.

http://green-horse.mozello.lv/