Girl Power: Atbalstām jaunietes!

Pārrobežu sadarbības projekts “Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā” (CB926)

Projekts Girl Power ir pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (Girl Power – fine-tuned entrepreneurial education for girls aged 15-18 years in Latvia and Estonia).

Projekta uzdevumi ir izskaidrot mērķgrupai (jaunietes 15-18 gadus jaunas) galvenos uzņēmējdarbības principus, palīdzot iegūt, attīstīt prasmes un kompetences, kas uzņēmējām ir izšķirošas, ļaujot viņiem iegūt reālistisku praktisku pieredzi – kā veidot un vadīt uzņēmumu.

Turklāt, parādot iespēju sadarboties un sasniegt mērķus starptautiskā vidē, iedvesmojot un motivējot kļūt par uzņēmējām nākotnē, kā arī veicinot spēcīgu savstarpējo sadarbības saiti, kas var rezultēties pārrobežu uzņēmumu dibināšanā.

2022. gada 12. maijā notika izpratnes veicināšanas konference Vārti uz biznesu jauniešiem (Awareness Raising Conference “Gateway to Business for Youth”).

Konferencē uzstājās biedrības valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna. Kurš gan labāk varētu pastāstīt dalībniecēm par tēmu “Sieviete uzņēmējdarbībā Latvijā: šodien un rīt” (Woman Entrepreneur in Latvia: Today and Tomorrow)?

2022. gada 21. novembrī notika projekta rezultātu konference. Konferencē uzstājās biedrības valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna par tēmu ”Uzņēmējas ceļš: izvēle + iespējas” un biedrības projektu vadītāja Zanda Raciborska par tēmu “Mentorings – kompetents atbalsts un drošs plecs ceļā uz mērķi”.

Sirsnīgi sveicam “GirlPower” projekta komandu ar Nataļju Sterhovu vadībā ar veiksmīgu projekta noslēgumu!

Informācija par projektu:

https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2020/girl-power-pielagota-uznemejdarbibas-izglitiba-meitenem-vecuma