Balvu novada uzņēmējas – novada lepnums

Velga Krastiņa – IK Ziedu Laumiņa

Uzņēmums dibināts 2012.gadā un atrodas Balvu pilsētā, tā darbības sfēras ir ziedu tirdzniecība un floristika. Velgas radītie ziedu pušķi aizceļo arī uz kaimiņu novadiem, viņas klientu loks ir ļoti plašs, jo darbs un prece izceļas ar kvalitāti. Velga Krastiņa ir radoša un elastīga savā darbā – spēj radīt ziedu kompozīcijas visdažādākajām vajadzībām, jo izprot klienta vēlmes un vajadzības.

Uzņēmums ik gadu sniedz atbalstu rīkotajos pasākumos Balvos – “Mis un Misters Balvi”, kā arī Gada balva uzņēmējdarbībā.

2014.gadā ieguvusi titulu “Labs pārdevējs 2014.gadā” – ir atzīta un pamanīta.

Iveta Priedīte – Z/S “Priedītes” īpašniece

Z/S “Priedītes” ir zemnieku saimniecība, kura atrodas Balvu novada Vectilžas pagastā un nodarbojas ar lauksaimniecību. Tur darbojas Iveta Priedīte kopā ar savu vīru, ģimeni. Viņi ir cilvēki, kuri visu ir panākuši ar neatlaidīgu darbu un milzīgu pacietību. Saimnieki te ieradušies deviņdesmito gadu sākumā no Lielvārdes, pamazām te iedzīvojušies.

Iveta pazīstama kā jostu audēja. Laba un aktīva mamma saviem bērniem. Apņēmības, enerģijas pilna un idejām bagāta.

2012.gadā Ivetai un Guntim Priedīšiem piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts par ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē.

 

Elīna Kaļva – SIA “Amati projekts” īpašniece un vadītāja

Elīna Kaļva ir jauna sieviete, kura pēc studijām un pieredzes apgūšanas Rīgā, atgriezusies dzimtajos Balvos, kur izveidojusi ģimeni un jau vairākus (kopš 29.11.2013.) gadus attīsta savu uzņēmumu reklāmas un mārketinga jomā.

SIA “Amati projekts” ir mūsdienīgs uzņēmums, kurš arvien vēl pilnveidojas. SIA “Amati projekts” sniedz šādus pakalpojumus: lielformāta druka, tipogrāfijas pakalpojumi, dizains un maketēšana, dažādu suvenīru, apģērba, apdruka, kā arī energoaudita un projektēšanas pakalpojumus. Pateicoties dalībai Lauku atbalsta dienesta projektos, uzņēmuma rīcībā ir modernas iekārtas, kas palīdz attīsties un paplašināt piedāvātā pakalpojuma klāstu. Biedrība “Latvijas Zaļā kustība” piešķīrusi atzinības rakstu “Balvu rajona partnerības” izvirzītajam SIA “Amati projekts” īstenotajam projektam “Mazbudžeta mārketings un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē” par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā.

Uzrunājot Elīnu par iespējamo sadarbību, viņai vienmēr ir idejas, ko darbojoties arvien attīsta, lai darba rezultāts būtu lielisks.

SIA “Amati projekts” lokā ir vairāki pastāvīgie klienti ne tikai novadā, bet arī Daugavpilī, Gulbenē, Rugājos, Viļakā un citviet.

 

http://www.amatiprojekts.lv/

Guna Tūmiņa – SIA “Lazdas”

Guna Tūmiņa ir atsaucīga, darbīga, enerģiska, aktīva, sportiska, aizrautīga ceļotāja, dzīvesgudra sieviete. Pēc profesijas agronome. Darbojas savā ģimenes uzņēmumā, veic grāmatvedības darbu “SIA Lazdas” (kokapstrādes uzņēmums, darbavietas – 20, darbojās līdz 2015.gadam) un Z/S “Lazdiņi” (graudkopība, 200 ha, 5 darbinieki). Ar Gunas ieceri realizēti vairāk kā 10 dažādi projekti, kuru rezultātā saimniecība izveidojusi ievērojamu lauksaimniecības tehnikas parku, uzcelti angāri, kaltes, uzlabota ražošanas teritorija. Tūmiņu ģimene ir izveidojuši paraugsaimniecību, kur uzņemt viesus, tūristus. Iekopuši skaistu, ainaviski gaumīgu vidi ap dzīvojamo māju un saimniecības ēkām. Izveidots liels ābeļdārzs.

Guna iesaistās pagasta rīkotajos pasākumos ar tūrisma novirzienu: uzņem tūristus savā saimniecībā, veic gides funkcijas,  rīko maizes cepšanas meistardarbnīcu tūristiem. Nekad neliedz profesionālu padomu.

Savā aizņemtībā Guna aktīvi iesaistās arī Bēržu baznīcas apzaļumošanas darbos. Pie Bēržu draudzes mājas ierīkotas gaumīgas puķu dobes, tūju dzīvžogs un košumkrūmu stādījumi. Tūmiņu ģimene ar finansiāliem līdzekļiem atbalsta dažādas kultūras un izglītības aktivitātes. Ģimene sponsorējusi Bēržu draudzes mājas celtniecību, ērģeļu atjaunošanu Bēržu baznīcā, u.c. projektus.

2012.gadā Tūmiņu ģimene savā saimniecībā uzņēmusi Valsts prezidentu Andri Bērziņu.

SIA “Lazdas” ir uzņēmums, kas atrodas Balvu novada Bērzpils pagastā.

 

Dzintra Sprudzāne – ēdināšanas uzņēmuma SIA “Sendza Dz” īpašniece un vadītāja

Uzņēmums SIA “Sendza DZ” darbojas jau no 17.08.1998., nodarbina ap 54 darbiniekiem (2016.gada pārskata dati). SIA “Senda Dz” ir lielākais ēdināšanas uzņēmums Balvu novadā, kā arī viens no lielākajiem tuvākajā apkārtnē. Dzintrai pieder ne tikai šis ēdināšanas uzņēmums – kafejnīca Balvu pilsētā, bet arī lieltirgotava un veikals Balvos, veikali Bērzkalnē, Briežuciemā. Viņas uzņēmums sniedz ēdināšanas pakalpojumus Balvu pamatskolā, Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, kā arī pašvaldības iestādē – pansionātā “Balvi”. 

SIA “Senda DZ” nodarbojas arī ar izbraukuma ēdināšanu – banketiem, t.sk. vairākus gadus piedalās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā 15.augustā Aglonā (Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki). Arī pašvaldība sadarbojas ar Dzintru – organizējot Uzņēmēju balli, novada svētkus, uzņemot ciemiņus.