Tikšanās ar Biznesa Vadības koledžas pārstāvēm

2020. gada 17. februārī biedrības valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna tikās ar Biznesa vadības koledžas pārstāvēm – direktora vietnieci studiju darbā Janu Rozi, studiju programmas “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība” direktori Dārtu Akmens un lektori un biznesa siltumnīcas radošās vadītāju Elīnu Miķelsoni, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas.

Nākotnē ceram uz labiem darbiem kopā!