Sirsnīgi sveicam Initu Sudrabu!

Lai stiprinātu vietējo uzņēmumu kopienas sajūtu un priecātos par sasniegumiem aizvadītajā gadā, Gulbenes novada pašvaldība organizē uzņēmēju dienu. Arī šogad 21.februārī plkst. 18.00 Vecgulbenes muižas telpās norisinājās Gulbenes novada uzņēmēju balle.

Ar lielu prieku atsaucāmies Gulbenes novada pašvaldības aicinājumam godināt Initu Sudrabu par personīgo ieguldījumu novada sieviešu – uzņēmēju un augstākā līmeņa vadītāju līderības veicināšanā un uzturēšanā.

“Viens no sapņiem mums – biedrībai “Līdere”, uzsākot kustību Līderes KODS Latvijā, bija iedvesmot, iedrošināt uzņēmējas veidot savas kopienas, biedrības novados. Šī ideja realizējās Gulbenes novadā, kur dāmas izjuta, kāds spēks ir šādai kopības sajūtai.

Lai tā notiktu, ir vajadzīga līdere, kas iedvesmo, aizrauj, kas ar mirdzumu un dzirksteli acīs spēj  novada uzņēmējas apvienot vienotā kopumā – bišu saimē.

Gulbenes novads var lepoties. Gulbenes novadam ir Inita Sudraba.

Mēs biedrības “Līdere” vārdā sirsnīgi sveicam Initu Sudrabu par sieviešu kopienas veidošanu, stiprināšanu!

Mēs lepojamies un esam pateicīgi Initai par šo ieguldījumu ne tikai Gulbenes novada, bet visas Latvijas sieviešu uzņēmēju uzņēmības gara stiprināšanā!” tādi bija biedrības priekšsēdētājas Aivas Vīksnas pateicības vārdi pasākumā.

Vēlam Initai turpināt iesāktos labos darbus!