PROJEKTI – Līderes kods

Jauna, interesanta un jēgpilna iniciatīva – diskusiju platforma par vērtībām uzņēmējdarbībā un sabiedrībā.
Mērķis: noskaidrot Latvijas sievietes – uzņēmējas spēka formulu, vērtību, dzīves un darba pamatvērtību kodu, un aktualizēt pamatvērtību nozīmi valsts un uzņēmējdarbības izaugsmē.
Visos Latvijas novados meklējam sievietes – uzņēmējas, kas būtiski ietekmējušas novada attīstību un ar kurām lepojas novada iedzīvotāji.
Uzklausot dažādos uzņēmēju stāstus Latvijas novados, kopīgi secināsim, kas mūsu valsti dara stipru.
Kopā radīsim informācijas apriti iedvesmas stāstiem. Katram novadam ir savas līderes un biedrība Līdere veicinās visu līderu apvienošanos vienā spēcīgā, lielā projektā Līderes kods.