Biedrība “Līdere” veiksmīgi realizē uzņēmēju mentoringa programmas jau 19 gadus, šoreiz akcents tiek likts uz vadītāja prasmēm, papildinot skolas direktora zināšanas un prasmes ar specifiskām biznesa vadības niansēm, paverot vadīšanas procesā jaunas dimensijas un iespējas.

No 2021. gada 10. decembra līdz 2022. gada 29. aprīlim veiksmīgi norisinājās pirmā Mentoringa programma skolu direktoriem “BIZNESA LĪDERIS – SKOLAS LĪDERIM”, kuras laikā biznesa mentoru atbalstu un padomus saņēma 12 skolu direktori no visas Latvijas. Saņēmām ļoti labas atsauksmes no mentoriem un pieredzes pārņēmējiem. Radām pārliecību, ka projekts jāturpina, jo tas ir abpusēji bagātinošs process gan skolu direktoriem, gan uzņēmējiem.

Esam gandarīti, ka mūsu darbu pirmās programmas ietvaros pozitīvi ir novērtējis Izglītības kvalitātes valsts dienests un tas iesaistīsies otrās mentoringa programmas norisē.

Programma kopumā ilgs 6 mēnešus, tai aicināti pieteikties visi Latvijas skolu direktori.

Pieredzes pārņēmējus aicinām pieteikties, aizpildot “Biznesa līderis – skolas līderim” pieteikuma anketu. Programmas organizatori veiks dalībnieku atlasi un mentoru intervijas ar potenciālajiem pieredzes pārņēmējiem. Katram atlasi izturējušajam direktoram, izvērtējot dažādus kritērijus, tiks piešķirts savs unikāls mentors. Pēc sadarbības pāru izveidošanas tiks uzsākta mentoringa programmas īstenošana – kopīga sadarbība pie vadības prasmju uzlabošanas vairāku mēnešu garumā. Projekta laikā direktori un mentori tiksies kopīgās diskusijās, lai dalītos ar apgūto un pārspriestu programmas norisi.

“Programma izstrādāta, reaģējot uz Neatkarīgās izglītības biedrības veiktās aptaujas rezultātiem, kur vairāki jaunie direktori pauduši, ka, uzsākot darba gaitas šādā amatā, ļoti būtisks ir atbalsts no citiem vadītājiem – skolu, uzņēmumu, pašvaldību. Ar šīs programmas starpniecību, kuras pamatā ir strukturēta pieeja līdera prasmju stiprināšanā, pieredzes apmaiņa un divu profesionāļu sadarbības sinerģija, kā arī ar biznesa līderu palīdzību mēs varam stiprināt Latvijas skolu direktoru institūciju,” programmas mērķi skaidro NIB valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

“Zināšanu pārnese ir vērtīgs mehānisms, kas veiksmīgi pielietojams arī izglītības nozarē. Skolu vadītājiem un uzņēmumu vadītājiem patiesībā ir daudz vairāk kopīga, nekā varētu iedomāties. Šādas mentoringa programmas laikā zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņa strādās abos virzienos – tikpat daudz, cik pieredzējušie uzņēmēji sniegs direktoriem, tikpat arī direktori – uzņēmējiem, tādējādi šis projekts jau aptver plašāk nekā tikai mentoringu, bet arī stiprina sadarbību, paver dažādas iespējas nākotnei”, norāda biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Skolu direktori ir aicināti pieteikties mentoringa programmai līdz 2022. gada 2.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu.