Mentoringa aktivitātes 2017. gada 1. pusgadā

Mentorings uzņēmējdarbībā ir sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu starp veiksmīgu uzņēmēju ar pieredzi, kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos un otru uzņēmēju, kurš ir gatavs un vēlas gūt pieredzi no šīs apmaiņas un bagātināt savu kompetenci.

Mentoringa konsultācijas:

 • Pieredzes pārņēmējs Pēteris Pipars – Mentors Jānis Gredzens
 • Pieredzes pārņēmēja Laila Zālīte – Mentors Jānis Gredzens
 • Pieredzes pārņēmēja Ingūna Liberte – Mentore Aiva Vīksna

Mentoringa process – individuāla sadarbība ar Mentoru četru līdz sešu mēnešu ilgumā:

 • Pieredzes pārņēmēja Sabīne Brice – Mentore Aiva Vīksna
 • Pieredzes pārņēmēja Ilze Apine – Mentore Anita Viļuma
 • Pieredzes pārņēmēja Ieva Račiņa – Mentore Vita Zariņa
 • Pieredzes pārņēmēja Inguna Žurgina – Mentors Jānis Gredzens
 • Pieredzes pārņēmēja Ilze Sildare – Mentore Iveta Ludviga

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Biznesa inkubatoru (BI):

 • 2016. gada 15. decembrī tikāmies ar Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora pārstāvjiem, lai vienotos par sadarbības atsākšanu un nodrošinātu mentorus Biznesa inkubatora dalībniekiem, kuriem tas būs nepieciešams. Piedalījās – Jana Zubricka, Zane Ozola, Zanda Raciborska.
 • 2017. gada 16. februārī – LĪDERE valdes locekle Jana Zubricka piedalījās Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora komandu vērtēšanas procesā.
 • Uzsākts Mentoringa process – individuāla sadarbība ar Mentoru četru līdz sešu mēnešu ilgumā:
 • Pieredzes pārņēmēja Elīna Zandere – Mentore Ilze Garanča
 • Pieredzes pārņēmēja Estere Pumpure- Mentore Anita Viļuma

Sadarbība ar Jūrmalas Biznesa inkubatoru (BI):

 • Aiva Vīksna ir BI konsultatīvās komisijas locekle (jauno uzņēmēju biznesa plānu vērtēšana)

Sadarbība ar biznesa augstskolu “Turība”:

 • Aiva Vīksna darbojas kā Mentore biznesa augstskolas “Turība” BI