Close

Līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma nākotnes līderēm – Future Heroes!

Future Heroes

Veido nākotni pati!
Līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma nākotnes līderēm

Programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā

Programmas mērķis

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot tādas dzīvei nepieciešamās prasmes kā komunikācija, sadarbība, vadība, uzņēmējdarbība, finanšu, digitālā un mediju pratība. Programma jau  četrus gadus tiek veiksmīgi īstenota Igaunijā un to finansiāli atbalsta British Council pārstāvniecības Latvijā un Igaunijā.

Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalīsies 10 darbnīcās, lai, praktiski darbojoties un sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējušu mentoru vadībā rezultētos veiksmīgā sociālā vai biznesa projektā savā kopienā. Mācības notiks angļu valodā. Programma noslēgsies ar Galā pasākumu, lai svinētu meiteņu panākumus, apbalvotu veiksmīgākos projektus un pasniegtu balvas dažādās kategorijās.

Future Heroes programma dos ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

Programmas uzdevumi

 1. Uzņemt programmā 50 jaunietes vecumā no 13 – 17 gadiem ar augstu motivāciju un vēlmi atraisīt savu līderības potenciālu.
 2. Organizēt 10 izglītojošas un praktiskas darbnīcas, kuras vadīs Latvijā pazīstamas un iedvesmojošas personības – viedokļu līderi, kouči un mentori no dažādām profesionālajām jomām.
 3. Nodrošināt uz attīstību vērstu vidi, kurā dalībniecēm tiks dota iespēja radīt un īstenot savus sociālos vai biznesa projektus un prezentēt tos profesionālai žūrijai.
 4. Veidot video stāstus, lai dalītos ar programmas dalībnieču pieredzi un runātu par tādām vērtībām kā dažādība, iekļaušana, atbildība, vienlīdzība un to nozīmi sabiedrībā.
 5. Izveidot Future Heroes Alumni – programmas dalībnieču kopienu, ar mērķi nodrošināt programmas pēctecību un attīstību.
 6. Sadarboties ar Future Heroes programmu Igaunijā, daloties pieredzē, organizējot kopīgus pasākumus, veidojot sadarbības un atbalsta tīklu.

Programmas sadarbības partneri un atbalstītāji:

 • British Council pārstāvniecība Latvijā
 • Biedrība Līdere
 • Riga TechGirls
 • Riga Business School
 • Draugiem Group
 • Printful
 • Workland
 • un citi

Kontakti:

Programmas mājas lapa: www.futureheroes.lv
Facebook lapa: Future Heroes Latvia
Instagram: futureheroeslatvia

Savukārt mēs, biedrība LĪDERE, sakām lielu paldies Mentoriem, kuri atbalstīs nākotnes līderes!