Biedrība “Līdere” veiksmīgi realizē uzņēmēju mentoringa programmas jau 18 gadus. Programmā “Biznesa līderis – skolas līderim” uzsvars tiek likts tieši uz skolas vadītāja prasmju pilnveidošanu – cieši sadarbojoties, uzņēmēji papildinās skolu direktoru zināšanas ar specifiskām biznesa vadības niansēm. Programma kopumā ilgs 5 mēnešus, un tai aicināti pieteikties visi Latvijas izglītības iestāžu direktori.

Pieredzes pārņēmējam aizpildot “Biznesa līderis – skolas līderim” pieteikuma anketu, programmas organizatori tālāk veiks dalībnieku atlasi un mentoru intervijas ar potenciālajiem pieredzes pārņēmējiem. Katram atlasi izturējušajam direktoram, izvērtējot dažādus kritērijus, tiks piešķirts savs unikāls mentors. Pēc pāru sameklēšanas tiks uzsākta mentoringa programmas īstenošana – kopīga sadarbība pie vadības prasmju uzlabošanas vairāku mēnešu garumā. Projekta laikā direktori un mentori tiksies kopīgās publiskās diskusijās, lai dalītos ar apgūto un pārspriestu programmas norisi. Plānots, ka, pirmo reizi īstenojot šāda tipa mentoringa programmu, pieprasījums pēc pieredzes pārņemšanas no uzņēmējiem varētu būt visos Latvijas reģionos.

“Programma izstrādāta, reaģējot uz Neatkarīgās izglītības biedrības veiktās aptaujas rezultātiem, kur vairāki jaunie direktori pauduši, ka, uzsākot darba gaitas šādā amatā, ļoti būtisks ir atbalsts no citiem vadītājiem – skolu, uzņēmumu, pašvaldību. Ar šīs programmas starpniecību, kuras pamatā ir strukturēta pieeja līdera prasmju stiprināšanā, pieredzes apmaiņa un divu profesionāļu sadarbības sinerģija, kā arī ar biznesa līderu palīdzību mēs varam stiprināt Latvijas skolu direktoru institūciju,” programmas mērķi skaidro NIB valdes priekšsēdētāja Zane Ozola.

“Zināšanu pārnese ir vērtīgs mehānisms, kas veiksmīgi pielietojams arī izglītības nozarē. Skolu vadītājiem un uzņēmumu vadītājiem patiesībā ir daudz vairāk kopīga, nekā varētu iedomāties. Šādas mentoringa programmas laikā zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņa strādās abos virzienos – tikpat daudz, cik pieredzējušie uzņēmēji sniegs direktoriem, tikpat arī direktori – uzņēmējiem, tādējādi šis projekts jau aptver plašāk nekā tikai mentoringu, bet arī stiprina sadarbību, paver dažādas iespējas nākotnei”, norāda biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Mentoringa programma “Biznesa līderis – skolas līderim” norisinās Neatkarīgās izglītības biedrības informatīvās kampaņas “Direktoru institūcijas stiprināšana” ietvaros, kuras mērķis ir aktualizēt savstarpējā atbalsta, sadarbības un skolu dibinātāju prasību izpildes aspektu Latvijas skolu vadītāju kontekstā.

Skolu direktori ir aicināti pieteikties mentoringa programmai līdz š. g. 21. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu.