Jauna grantu programma Latvijas uzņēmējām

Sievietes Latvijas uzņēmēju vidū arvien ir salīdzinoši maz pārstāvētas – vien trešdaļai uzņēmumu vismaz viena amatpersona vadības komandā ir sieviete. 2020. gada jaunuzņēmumu vides pārskatā minēts, ka Latvijā tikai 9% jaunuzņēmumu dibinātāju vidū ir vismaz viena sieviete. Visa Baltijas valstīs uzsāk iniciatīvu “She’s Next”, lai aktualizētu šo tematu un sniegtu labākas iespējas sievietēm uzņēmējdarbībā. Iniciatīvas ietvaros četriem sievietēm piederošiem uzņēmumiem tiks piešķirts 10 000 eiro finansējums izaugsmei, kā arī 5000 eiro uzņēmuma vai produkta reklāmai medijos.

Lai gan Latvijas situācija, salīdzinot ar rādītājiem Eiropā kopumā, ir apmierinoša – Latvija ir devītajā vietā Eiropas Savienībā (ES) pēc sieviešu – uzņēmumu vadītāju – skaita, tomēr tikai trešdaļā no visiem Latvijas uzņēmumiem (33,99%) vismaz viena no amatpersonām ir sieviete. Turklāt satraucoši, ka šī statistika pēdējos gados būtiski neuzlabojas. Saskaņā ar biedrības Līdere un Latvijas Faktu pētījumu 67% sieviešu – uzņēmēju norāda, ka sievietei patlaban uzsākt uzņēmējdarbību ir tikpat grūti vai pat grūtāk, nekā pirms pieciem gadiem. Uzlabota piekļuve kapitālam un plašāka redzamība ir divas svarīgas lietas, kas nepieciešamas, lai pārtrauktu šo tendenci.

“Ar “She’s Next” iniciatīvu vēlamies īpaši izcelt uzņēmējas un sniegt praktisku atbalstu, nodrošinot attīstībai nepieciešamos rīkus un resursus. Grantu programma ir paredzēta maziem, sievietēm piederošiem uzņēmumiem, kurus viņas vēlas finansēt, vadīt un attīstīt,” norāda Elēna Fadējeva (Elena Fadeeva), Visa Ziemeļvalstu un Baltijas mārketinga vadītāja.

Iniciatīva tapusi sadarbībā ar Luminor banku un globālo mērķfinansējuma platformu IFundWomen. Papildus 10 000 eiro grantam un 5 000 eiro reklāmai medijos sadarbībā ar IFundWomen finansējuma ieguvējas saņems arī viena gada dalību uzņēmējdarbības apmācību programmā. Lai pretendētu granta saņemšanai, jābūt Latvijā reģistrētam uzņēmumam, kas darbojas jau vismaz gadu, tam jābūt ar fizisku vai digitālu atrašanās vietu, kā arī vismaz 51% no tā jāpieder sievietei.

Pieteikties grantam būs iespējams no 18. augusta līdz 30. septembrim.

“She’s Next” ir jaunākā Visa iniciatīva regulāru un pastāvīgu aktivitāšu vidū, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un iekļaušanu Baltijas valstīs. 2018. gadā Visa paziņoja par sadarbību vairāku gadu garumā ar UEFA, kļūstot par pirmo UEFA sieviešu futbola sponsoru.

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Luminor nodrošina finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, tā ir jauna, dinamiska un vērsta uz nākotni.

Vairāk par iniciatīvu var lasīt šeit: visa.lv/shesnext