International Scientific Conference, 2019. gada 26. jūlijā Rīgā

26.07.2019. Rīgā notika Starptautiskā zinātniskā konference “Institucionālās, ekonomiskās un kultūras attīstības paradigmas”, kuru organizēja Gruzijas Tehniskā universitāte, Ekonomikas pētījumu un attīstības institūts (Gruzija), Latvijas Universitāte, Varmijas un Mazūrijas Universitāte Olštinā (Polija) un Lietišķo Zinātņu Universitāte (Lietuva).

Konferencē piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku – zinātnieki, pārsvarā no Gruzijas; bet bija arī viesi un lektori no Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Konference bija veltīta tādiem aktuāliem jautājumiem kā globalizācija, digitalizācija, MVU sektora attīstība, finanšu sektora attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana.

Konferenci atklāja profesore Inna Romānova, Latvijas Universitātes Biznesa, Vadības un Ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne un Tea Maisuradze, Gruzijas vēstniece Latvijā.

Viena no konferences runātājiem bija Aiva Vīksna, biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja un prezentēja tēmu “Sieviete uzņēmējdarbībā Latvijā: Šodien un rīt”.

Paldies organizētājiem, it īpaši Dali Sekhniashvili no Gruzijas Tehniskās universitātes par uzaicinājumu piedalīties un ceram uz turpmāku sadarbību!