Pirmā sezona ir noslēgusies!

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un SEB bankas atbalstu īsteno līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu jaunietēm Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati! Programma tika uzsākta pagājušā gada septembrī un tajā tika uzņemtas 50 meitenes vecumā no 13 – 17 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes.
Programma piedāvā:

  • Līderības prasmju attīstīšanu ar mērķi veicināt sieviešu īpatsvara pieaugumu uzņēmējdarbībā un vadošos amatos;
  • Nākotnes darba tirgū nepieciešamo prasmju apguvi, veicinot globālo konkurētspēju un priekšnosacījumus jaunuzņēmumu izveidei;
  • Starpkultūru dialoga stiprināšanu starp dažādu Latvijā dzīvojošu nacionalitāšu jaunietēm un kopienām;
  • Atbalstu jaunietēm nākotnes karjeras izvēlē, piedāvājot iespēju gūt aktuālas zināšanas no jomas profesionāļiem un mentoru atbalstu reālu projektu izveidē.

Sešu mēnešu garumā dalībniecēm bija iespēja apmeklēt 10 virtuālas darbnīcas, ko vadīja dažādu jomu profesionāļi un viedokļu līderi, par tādām tēmām kā Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un medijpratība, Dizaina domāšana un citām.

Paralēli jaunu prasmju un zināšanu apguvei un lai apliecinātu savu vēlmi būt par pārmaiņu veidotājām, programmas dalībnieces darbojās 10 komandās, kas pieredzējušu mentoru vadībā īsteno sociālus un uzņēmējdarbības projektus. Komandu projekti meklē risinājumus dažādām mūsdienās aktuālām problēmām:

  • Apzina, aktualizē un sniedz padomus par dažādām pusaudžiem raksturīgām problēmām un izaicinājumiem, piemēram, sociālo trauksmi, mentālo veselību, veselīgu dzīves veidu, utt.;
  • Piedāvā dažādus atbalsta mehānismus, piemēram, neizlietotās pārtikas apritei, veidojot kopienas ledusskapju ķēdes, un vietējo mazo ražotāju eko produktu popularizēšanai;
  • Veido izpratni par stikla griestu efektu, par to kā labāk veidot dialogu ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, par džinsu otrreizējas izmantošanas iespējām, par elektroauto  pozitīvo ietekmi uz vidi, kā arī par citiem vides kvalitātes uzlabošanas jautājumiem un risinājumiem.

Pandēmijas dēļ Future Heroes programma tika pilnībā īstenota attālināti – visas nodarbības un iedvesmojošās runas notika caur zoom platformu. Plašāka auditorija tām varēja sekot Facebook tiešraidē un ierakstos.  Komunikācija ar programmas dalībniecēm, mentoriem, lektoriem, kā arī projektu īstenošana notika, izmantojot dažādas IKT komunikācijas un kopstrādes platformas – FB Workplace, Google classroom, Whatsapp, Miro, Whimsical utt.

Programmas vadītāja Sandra Prince atzīst: “Viennozīmīgi ļoti pietrūka tikšanās un socializēšanās klātienē un virtuālās nodarbības bija vēl papildus slodze attālinātajam mācību procesam skolā.  Taču šobrīd, kad nodarbību cikls ir noslēdzies un meiteņu komandas ir prezentējušas projektu rezultātus žūrijai, kā arī sniegušas pozitīvu atgriezenisko saiti par programmu, varam droši apgalvot, ka attālināta programmas īstenošana nav bijis šķērslis to apgūt pilnībā. Redzam, ka arī tiešsaistē jaunietes spēja ne tikai pilnvērtīgi darboties komandās, apgūt jaunas prasmes, iemācīties izteikt savu viedokli, ar pārliecību prezentēt sevi un savus projektus, bet arī uzrunāt vienaudžus un citas mērķauditorijas, lai risinātu dažādas aktuālas problēmas. Turklāt meitenēm bija arī iespēja pilnveidot savas digitālās un angļu valodas prasmes.”

To, ka programma ir sasniegusi savus mērķus un devusi ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, apliecina arī dalībnieču pozitīvais vērtējums.

Daži Future Heroes dalībnieču citāti:

“Esmu uzzinājusi daudz ko vērtīgu, kas man ir palīdzējis ne tikai skolā, bet pat ikdienā. Šis projekts pavēra daudz durvju un lika saprast, cik daudz es varu izdarīt, ja kaut ko vēlos. Esmu guvusi milzīgus panākumus, attīstot sevi kā personību un tas viss tikai pateicoties šim projektam.” (Patrīcija Keita Jakovļeva, 16 gadi, Liepāja)

“Kļuvu zinošāka un pārliecinātāka, kas ir patiešām svarīgi, jo tagad es ar pilnu pārliecību varu prezentēt sevi, savas idejas un viedokli.” (Santa Ābele, 17 gadi, Valmiera)

“6 mēnešu laikā mēs uzzinājām tik daudz vērtīgu lietu, ka patiesībā to ir grūti izvēlēties, kas bija būtiskākais. Bet, manuprāt, labākais  bija tas, ka es uzzināju, kā ir strādāt komandā, dot darba uzdevumus, sadalīt pienākumus, sazināties ar sadarbības partneriem un vēl daudz citas zināšanas no visām superīgajām darbnīcām, kurās piedalījāmies.” (Amanda Ludborža, 14 gadi, Rogovka)

„Visvērtīgākais bija zināšanas, kuras es ieguvu, cilvēki, kurus šis projekts man ļāva sastapt un tas, cik atbildīga es kļuvu. Šis projekts ļāva man piepildīt manus visnereālākos sapņus, jo es pat iedomāties nevarēju, ka man varētu būt ideja, kas tiks realizēta īstā projektā ar aktīvu sociālo mediju kontu un pat darbosies kā bizness.”
(Tīna Rubeze, 16 gadi, Liepāja)
 

Ņemot vērā pirmās sezonas pieredzi un sasniegtos rezultātus, ir nolemts, ka programma ir jāturpina un otrā Future Heroes sezona sāksies 2021.gada rudenī. Tiek plānots piedāvāt gan klātienes, gan attālinātās nodarbības, tādējādi dažādojot procesu un izmantojot tās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas. 

Lai nosvinētu meiteņu panākumus un apbalvotu veiksmīgākos projektus un dalībnieces dažādās kategorijās, Future Heroes kopiena, sadarbības partneri un atbalstītāji tiksies Galā pasākumā jūnijā. Turklāt, aktīvākajām un drosmīgākajām jaunietēm būs iespēja pieteikties Future Heroes absolventu programmai Big Sisters, lai turpinātu pilnveidot savas prasmes, piedaloties nākamo programmas sezonu veidošanā.

Future Heroes dalībnieču izaugsmi nodrošina: Valsts izglītības satura centrs, British Council pārstāvniecība Latvijā un SEB banka.

Atbalsta: RTU Rīgas Biznesa skola, biedrība “Līdere”, Latvijas Valsts meži, Riga TechGirls, Draugiem Group, Printful, Publiskās runas institūts “Oratore”, Madara Cosmetics, Workland kopstrādes telpas, DPD Latvija un DCH Studija.

Vairāk informāciju var iegūt:

Projekta mājas lapa: www.futureheroes.lv

Facebook: FutureHeroesLatvia
Instagram: futureheroeslatvia

Savukārt mēs, biedrība LĪDERE, sakām lielu paldies Mentoriem, kuri atbalstīja nākotnes līderes!