Future Heroes 2021 / 2022 Latvia

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un SEB bankas atbalstu īsteno līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu jaunietēm Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati!

Programmas otrā sezona tika uzsākta 2021. gada oktobrī un to plānots noslēgt 2022. gada martā. Programmā tika uzņemtas 50 meitenes vecumā no 14 – 17 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes – nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes.

Programma piedāvā:

  • Līderības prasmju attīstīšanu ar mērķi veicināt sieviešu īpatsvara pieaugumu uzņēmējdarbībā un vadošos amatos;
  • Nākotnes darba tirgū nepieciešamo prasmju apguvi, veicinot globālo konkurētspēju un priekšnosacījumus jaunuzņēmumu izveidei;
  • Starpkultūru dialoga stiprināšanu starp dažādu Latvijā dzīvojošu nacionalitāšu jaunietēm un kopienām;
  • Atbalstu jaunietēm nākotnes karjeras izvēlē, piedāvājot iespēju gūt aktuālas zināšanas no jomas profesionāļiem un mentoru atbalstu reālu projektu izveidē.

Programmas gaitā dalībniecēm ir iespēja apmeklēt 8 virtuālas darbnīcas, ko vada dažādu jomu profesionāļi un viedokļu līderi, par tādām tēmām kā Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un medijpratība, Dizaina domāšana un citām.

Paralēli jaunu prasmju un zināšanu apguvei un lai apliecinātu savu vēlmi būt par pārmaiņu veidotājām, programmas dalībnieces darbojas 10 komandās, kas pieredzējušu mentoru vadībā īsteno sociālus un uzņēmējdarbības projektus. Šajā sezonā Mentoru vadībā top 10 sociālie projekti – par tīrāku Baltijas jūru, par labāku saprašanos starp vecākiem un bērniem, par mentālo veselību, par to, kā padarīt mācību procesu skolā saistošāku, par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm, par fiziskās aktivitātes veicināšanu jauniešu vidū, utt.

Vairāk par šiem projektiem uzzināt un tos atbalstīt var projektu sociālajos kontos:

Future Heroes dalībnieču izaugsmi nodrošina: Valsts izglītības satura centrs, British Council pārstāvniecība Latvijā un SEB banka.

Atbalsta: RTU Rīgas Biznesa skola, biedrība “Līdere”, Riga TechGirls, eitHealth, Rīgas Stradiņa universitāte, Workland kopstrādes telpas, RIMI, Madara Cosmetics, DPD Latvija, DCH Studija, Ideju Inovāciju institūts, ASCENDUM, RiseHR, AcorusBalance, Herbitum, CAFFEINE, Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR), Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, European Women’s Association

Vairāk informāciju var iegūt:

Projekta mājas lapa: www.futureheroes.lv

Facebook: FutureHeroesLatvia
Instagram: futureheroeslatvia

Savukārt mēs, biedrība LĪDERE, sakām lielu paldies Mentoriem, kuri atbalsta nākotnes līderes!