Darbīgās mammas “Active Moms” – jauna tendence darba tirgū!

Saprotot, ka mazu bērnu audzināšana pati par sevi ir pilna laika darbs, atzinīgi ir vērtējams tas, ka mammas vēlas šajā laikā gan izglītoties, gan strādāt attālināti (nezaudējot saikni ar darba vidi), gan veidot savu biznesu. Pasaules tendences liecina, ka tieši bērnu piedzimšana un pavadītais laiks ar viņiem daudzas jaunās māmiņas ir rosinājis kļūt par uzņēmējām vai arī attīstīt savu hobiju līdz biznesa idejai. Ir pat pasaulē lietots termins – māmiņuzņēmējas jeb “mompreneur”.

Taču reālajā dzīvē jaunās māmiņas saskaras ar virkni problemātiskiem aspektiem. Ir izpētīts, ka 60% no sievietēm pēc bērna piedzimšanas atgriežas ierastajā darba vidē, divas trešdaļas no tām ir izmēģinājušas attālinātu vai samazinātas slodzes darba iespēju, bet vairākas no jaunajām māmiņām apsver ideju nestrādāt un veltīt laiku ģimenei.

Balstoties uz problemātiskajiem aspektiem un iedvesmojoties no jauno un aktīvo māmiņu pieredzes stāstiem LLU Ekonomikas un sabiedrības fakultātē, sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti, Igaunijā un biedrību “Līdere”, tika uzsākts pārrobežu sadarbības projekts “Active Moms” (CB806) , kura mērķis ir risināt kopējas Latvijas un Igaunijas pārrobežu problēmas, kas saistītas ar sieviešu sociālo atstumtību periodā, kad jaunās māmiņas paliek mājās kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem, nepiedalās darba tirgū un pieder pie Latvijas un Igaunijas lielāko mazākumtautību grupām.

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes tieši jaunajām māmiņām: nodarbinātības forumi; uzņēmējdarbības dienas “Jūsu bizness ir iespēja!”; tīklošanās pasākumi “Pārvērtiet vienkāršu darbību par biznesu!” un 20 jaunās māmiņas saņems iespēju uz uzņēmēja-mentora konsultāciju “Pasakiet man, ko darīt!”

Informācija par projektu: https://www.facebook.com/ActiveMomsCentralBaltic

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informācijai: https://centralbaltic.eu/