Biznesa līderis – skolas līderim: 2. mentoringa programma skolu direktoriem

Lai atbalstītu Latvijas skolu vadītājus šajā sarežģītajā laikā, Neatkarīgā izglītības biedrība (NIB) sadarbībā ar biedrību “Līdere” uzsāka skolu direktoru mentoringa programmau “Biznesa līderis – skolas līderim”.

Tās laikā plānots nodrošināt pieredzes apmaiņu starp veiksmīgiem uzņēmējiem un skolu vadītājiem, pilnveidojot skolu direktoru finanšu pratību un vadības prasmes kopumā. Programmas ilgums – 6 mēneši.

Nozīmīgākās aktivitātes:

 • 2023. gada 28. aprīlis: programmas noslēguma pasākums.
  “Izcili līderi nerada sekotājus, viņi rada jaunus līderus.” /Tom Peters/
  Paldies visiem dalībniekiem – gan mentoriem, gan skolu direktoriem! Jūs visi esiet izcili līderi!

  Paldies Privātā vidusskola “Patnis” par jauko uzņemšanu un iespēju dalīties pieredzē!

 
 • 2023. gada 3. marts: programmas vidus posma pasākums. Iepazinām stikla biznesa aizkulises un mūsu lieliskās mentores Janas Zubrickas pieredzi, kā arī diskutējām ar Artu Birumu par līderību. Tikai viena atziņa “No vadītāja visi gaida enerģiju, ne jau pārstrādāšanos!” Tikšanās bija iedvesmas pilna gan pieredzes pārņēmējiem, gan mentoriem. Vēl viena atziņa – ir labi kopā būt!
 • 2022. gada 4. novembris: programmas atklāšanas pasākums. Sadarbību uzsāka 10 mentoringa sadarbības pāri.
 • 2022. gada 6. oktobris – 2022. gada 18. oktobris: intervijas ar skolu direktoriem.
 • 2022. gada 5. septembris – 2022. gada 2. oktobris: pieteikšanās dalībai programmā.
 
Iepazīstinām ar 2. mentoringa programmas skolu direktoriem «Biznesa līderis – skolas līderim» dalībniekiem un viņu atziņām, programmu uzsākot.
 
 

Daina Einberga, uzņēmēja, “Einberg Education” vadītāja: “Latviešu mentalitātei ir ļoti raksturīga viena iezīme – darīt visu pašam un nevienam nestāstīt par savām likstām. Diemžēl tādēļ ļoti daudzas fantastiskas idejas Latvijā neizdzīvo vai nepiedzīvo izaugsmes fāzi.

Ar šo līderības un mentoringa programmu mēs veicinām to, ka izglītības iestāžu vadība runā par saviem izaicinājumiem profesionālajā jomā, jautā pēc padoma, analizē savas darbības no saimnieciskā izdevīguma viedokļa, pielieto jaunas pieejas darbā ar darbiniekiem un sadarbības partneriem.

Attīstoties personībai, kura vada iestādi, pilnīgi noteikti aug arī visa komanda un tiek sasniegti daudz augstāki rezultāti.”

Skaidrīte Strode, Dricānu vidusskolas direktore: “No sadarbības ar mentoru gribu iegūt iespēju paskatīties uz savu darbu no citas jomas vadītāja redzesloka, atbalstu, iedrošinājumu. Īstenībā tas jau notiek.”

 
 

Jana Zubricka, uzņēmēja, SIA “Stikla serviss” vadītāja: “Mums, Latvijas uzņēmējiem, ir ļoti svarīgi veicināt līderību, atbalstīt dažādas iniciatīvas, jo bez līderiem jaunas virsotnes nesasniegsim. Šajā mentoringa programmā satiekas divi līderi – uzņēmējs un skolas direktors. Mentorings ir abpusēja sadarbība. Es dalīšos savā 25 gadus ilgajā uzņēmējas pieredzē. Es ticu, ka no šīs sadarbības abiem būs ieguvums, liks aizdomāties un radīs pozitīvas izmaiņas darbā, rīcībā, sevī pašā – labāku rezultātu nevarētu vēlēties.”

Gatis Pastars, Līvānu 1.vidusskolas direktors: “Sarežģīto situāciju risinājumi skolā ir dažādi. Varam pārtraukt karjeru. Varam turpināt veģetēt savā amatā. Varam meklēt risinājumus. Viena no atbildēm, kur direktoriem meklēt spēku, ir mentorings. Un man ir mentors, kas palīdz noteikt fokusu darbā, ļauj mācīties no savas pieredzes, palīdz iegūt citu skatījumu un perspektīvu uz ikdienas lietām un lielajām globālajām lietām. Ļoti svarīgi, ka šajā programmā mācās gan mentors, gan pieredzes pārņēmējs. Lai mums izdodas sevi sapurināt jaunajam darba cēlienam.”

 

Lilita Beķere, uzņēmēja, SIA “Numeri” vadītāja: “Es centīšos Tīnai palīdzēt izprast, kā tikt galā ar skolas direktora komplicētajiem uzdevumiem, deleģēt atbildības un pašai neuzņemties darīt lietas, ko var izdarīt citi. Un mācēt paprasīt atbildību par izdarīto.”

Tīna Blūma, Mores pamatskolas direktore: “Mentors sniegs man atbalsta plecu, ierosinājumus, zināšanas, kādus līderības paņēmienus un metodes, skaidru skatu no malas uz maniem izaicinājumiem. To es sagaidu un ticu, ka tā būs!”

Aiga Veckalne, uzņēmēja, valodniece – “Skolas vadītājam vēlos dot iedrošinājumu, praktiskus padomus un atbalstu. Uzskatu, ka pieredzes pārņēmējai var būt noderīga mana uzņēmējdarbības pieredze, vadot starptautisku valodu pakalpojumu uzņēmumu, kā arī atziņas un iemaņas, kas iegūtas, strādājot augstskolā: gan dekānes un prorektores amatā, gan pasniedzot lekcijas studentiem. Komandas vadīšana, iekšējā un ārējā komunikācija arvien bijuši mana darba stūrakmeņi, un esmu pārliecināta, ka mana pieredze – gan veiksmes, gan izgāšanās stāsti – var palīdzēt skolas vadītājas darbā.”

Anda Bērtiņa, Palsmanes pamatskolas direktore: “No mentora sagaidu, pirmkārt, dalīšanos pieredzē, uzklausīšanu un emocionālo/psiholoģisko atbalstu. Kāds labs vārds īstajā laikā ir labākais uzmundrinātājs. Ir lieliski, ka vari padalīties savās sajūtas ar kādu ekspertu, kurš vienmēr gatavs uzklausīt, nevis tikai draugiem vai ģimeni. Otrkārt, mentoram ir burvīga iespēja situāciju/problēmu uztvert “no malas”, izsakot savu padomu un iespējamo risinājumu. Tas ļoti atvieglo ikdienu, jo sevišķi mazā pagasta skolā, kur vienam par otru izveidojies savs viedoklis un asociācijas. Un visbeidzot – jauna cilvēka iepazīšana, jaunas idejas, vēsmas un sevis kā personības attīstība, izaugsme. Ārpus darba lietām un tā jau noslogotās ikdienas, ir iemesls izvērtēt savu profesionālo darbību, padomājot, ko es vēlos sagaidīt no sevis, no saviem darbiniekiem, galu galā – kādu darba vidi es vēlos veidot, ņemot par piemēru sava mentora ieteikumus, padomus.”