Biedrībai “Līdere” – 17!

2020. gada 3. februārī LĪDEREI apritēja 17 gadi!

Kopā sapulcējāmies 6. februārī, lai atcerētos mūsu 17 pavasara mirkļus.

“Paldies par skaistajiem, daudzkrāsainajiem 17 pavasara mirkļiem, 17 ziedošajām vasarām, 17 čaukstošajiem rudeņiem un 17 baltajām ziemām! Mēs un Laiks! Paldies par laiku, ko dāvājat!” tā teica biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna.

Mentorings, starptautiskā sadarbība, biedru tikšanās, Līderes KODS un vēl un vēl…

Svētki beigušies, bet mēs turpināsim mūsu iesāktos darbus!

Foto: Kadrija Beirote, Līga Meņģelsone, Ginta Rumba, Mārīte Šperberga.