Ādažu uzņēmējas dalās ar savām vērtībām

Ādažu kultūras namā 4. decembrī pirms Ziemassvētku noskaņās norisinājās biedrības “Līdere” četrpadsmitā novadu uzņēmēju un aktīvo sieviešu domnīca. Ādažu novads sevi apzināti prezentēja kā ģimenēm un bērniem draudzīgu, progresīvu dzīves vietu, jo trīs no piecām uzņēmējām, kuras tika izvirzītas, lai dalītos ar savām vērtībām, bija saistītas ar bērnu privāto izglītības iestāžu pakalpojumiem.

Domnīcas dalībniecēm veiksmīgas sarunas novēlēja Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un biedrības “Ādažu uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Uldis Štēbelis, savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš sveicot domnīcas dalībnieces, uzsvēra, ka Latvijas uzņēmumos ir ļoti liels skaits sieviešu. Pēc “Lursoft” datiem, uzņēmumu skaits, kuros vismaz viena no līdzīpašniecēm ir sieviete, ir vairāk nekā 72 000, savukārt Ādažu novadā šādu uzņēmumu ir 420. Lielākā daļa no uzņēmumiem, kurās īpašnieces statusā darbojas sievietes, ir jauktās lauksaimniecības uzņēmumi, bet pārliecinošā otrajā vietā – grāmatvedības uzņēmumi.

Ilze Pētersone-Jezupenoka ir 2007. gadā izveidotā privātā bērnudārza “Pasaku valstība” dibinātāja un vadītāja. Mācību darbs bērnudārzā ir orientēts uz procesu, radot vēlmi un motivāciju bērnam pašam izzināt pasauli – caur rotaļām, aktivitātēm, pasakām, spēlēm, eksperimentiem. Kopš 2013. gada bērnu dārzam ir atvērta arī filiāle, kurā tiek piedāvātas montesori nodarbības un pastiprināta logopēda uzraudzība, konsultēšana un darbs, izvērtējot katra bērna individuālo attīstību.

Nav pārsteigums, ka I. Pētersones pirmā nosauktā dzīves vērtība ir bērni. “Kāpēc bērni? Tāpēc, ka manā dzīvē daudz kas ir mainījies tieši tad, kad tajā ienāca bērni. Pateicoties pirmdzimtajam, man radās iedvesma, uzņēmība un enerģija veidot savu uzņēmumu. Arī ienākot manā dzīvē otrajam un trešajam bērnam, ir notikušas būtiskas izmaiņas gan profesionālajā jomā, gan cilvēcisko vērtību un uzskatu ziņā. Turklāt bērni ir ļoti atklāti, ne no viena cita tādu godīgumu nevar sagaidīt, tāpēc bērni man ir ļoti daudz ko iemācījuši,” atklāja I. Pētersone. Lielā mērā no piedzīvotā saskarsmē ar bērniem izrietot arī otrā uzņēmējas vērtība – komunikācija. “Gan darbā, gan ģimenē es pieturos pie principa, ka visu ir iespējams atrisināt, taču tikai tad, ja mēs par to runājam, diskutējam, un, ja tajā ir iesaistītas abas puses,” sacīja I. Pētersone. Toties trešā vērtība I. Pētersones dzīvē esot izglītība. “Ģimenē mani sauc par mūžīgo studenti. Šķiet, ka visā savā mūžā tikai kādus divus gadus neesmu mācījusies,” viņa atklāja.

Kerola Dāvidsone 1993. gadā izveidojusi un līdz pat šodienai vada Ādažu Brīvo Valdorfa skolu, kas ir viena no trim Valdorfa pedagoģijas skolām Latvijā, turklāt Ādažu skolā mācības notiek arī vidusskolas klasē. “Šī ir skola, kas māca mācīties. Skola, kas māca domāt. Skola, kas māca saprast, izjust un mīlēt pasauli,” tā par Ādažu Brīvo Valdorfa skolu saka paši skolēni.

K. Dāvidsone savas dzīves vērtības redz saskaņā ar Valdorfa filozofiju. “Cilvēkam jāpaskatās uz pasauli no trim dažādiem skatu punktiem – pasaule ir laba; pasaule ir skaista; pasaule ir patiesa. Uz šīm trim pamatvērtībām balstās visa Valdorfa pedagoģija, kurā es dzīvoju jau 27 gadus,” stāstīja uzņēmēja. “Ja no rīta, ieejot skolā, man pretī raugās neskaitāmi mirdzošu acu pāri, smaidošas sejas, no bērnu mutēm veļas smiekli – pasakiet vēl, ka pasaule nav laba! Savukārt pasaules skaistumu var apjaust, vērojot dabu – kā snieg sniegs, pārklājot zemi, kā uzspīd saule un katra sniegpārsliņa iemirdzas kā burvju princese. Un pasaule ir arī patiesa – lai arī vārdos mēs dažkārt piemelojam, taču mūsu acis, mīmika, žesti parasti neļauj samelot. Ja mācēsim ar sirdi sajust labo, ar acīm ieraudzīt skaisto, tad mēs noteikti novērtēsim pasaules patiesību!” – tā K. Dāvidsone.

Ādažu centrā esošā, nelielā kafejnīcas namiņa “Ku Kuu Parka Kafe” vadītāja Dace Virza sacīja, ka viņas vērtības atspoguļojoties arī kafejnīcas nosaukumā, kurš esot radies, iedvesmojoties no ģimenes un bērniem. “Ikvienā ģimenē, ienākot bērnam, pirmā spēle ir “Ku Kū?”. Bieži vien ar šiem vārdiem arī sasveicinās ne tikai bērni, bet arī pieaugušie, piemēram, ienākot kafejnīcā un saucot: “Ku kū, vai te kāds ir?”,” sacīja D. Virza.

Līdzās ģimenei mūžam nemainīgas vērtības uzņēmējas skatījumā ir arī veselība un mīlestība. Taču viņai esot vēl trīs būtiskas “atbalsta vērtības”, kas palīdzot uzturēt lielās pamatvērtības. “Viena no tām ir attieksme – attieksme pret lietām, cilvēkiem, darbiem, sīkumiem. Pret to, ko darām, ko sakām, kā izskatāmies. Tieši attieksme ir tā, kurai pateicoties, esam guvuši novērtējumu no saviem klientiem. Nākamā vērtība ir cieņa – cieņa pret klientiem, pret darba kolēģiem un sadarbības partneriem. Trešā lieta ir atbalsts – tie var būt gan jauki pateikti vārdi, gan apskāviens, gan finansiāla rakstura palīdzība. Arī klusēšana var būt atbalsts. Man ļoti gribētos, lai ikviens spētu kaut reizi dienā kādu atbalstīt – vienalga, ar kuru no šīm lietām,” klāstīja D. Virza.

Ilona Nagle izveidojusi brīvā laika pavadīšanas centru bērniem – “Mazie prātotāji”. Te skolēni pēc mācībām apgūst dažādas prasmes un iemaņas, kuru mērķis ir veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sportisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīvē. Viena no uzņēmuma trim darbiniecēm ir Ilonas meita Nadīna, kura pārstāvēja uzņēmēju domnīcā “Līderes kods”, jo I. Nagle uz to nevarēja ierasties. “Pirmā vērtība ir būt mums pašām. Vienmēr, risinot kādu problēmu, ir svarīgi uzdot jautājumu – kā es vēlos rīkoties šajā situācijā? – un tikai pēc tam vaicāt padomu kādam citam. Otrā vērtība ir brīvība. Brīvība sievietē ir ļoti skaista, un apkārtējie cilvēki šo brīvību jūt. Tā ir arī brīvība izpausties radoši – kā vien spējam. Trešā vērtība, kas ir vissvarīgākā, ir mīlestība. Mīlestība un atbalsts no ģimenes, kas sniedz enerģiju veikt darbu. Tāpat arī mīlestība pret sevi, jo, ja nemīlēsi sevi, tad arī darbs tevi nemīlēs. Ja mīlēsiet sevi un savu darbu, tad arī darbs mīlēs jūs!” – pārliecināta Nadīna Nagle.      

Alise Balgalve radījusi veselīgu pārtikas produktu (mušļi, putras) uzņēmumu “Felici Ltd”, kas dažu gadu laikā sasniedzis miljons eiro apgrozījumu, izcilus eksporta rādītājus un saņēmis apbalvojumus dažādās nominācijās. “Mana pirmā vērtība ir pieņemšana – pieņemt situāciju, kāda tā ir šobrīd. Visam ir savs laiks – ir laiks mācīties, ir laiks strādāt, un ir laiks dot – līdzīgi kā ar ziedēšanu un augļiem. Jāsaprot, ka tāda vide, kāda šeit ir – tajā mums arī jādzīvo un jāizdara maksimāli labākais, ko spējam. Nav vērts šķendēties par to, kas varētu būt citādi. Pieņem un dari – tā ir viena no mūsu vērtībām. Skatoties plašāk, vērtība ir tam, kas saglabājas pēc tevis un paliek ar gadiem arvien būtiskāks. Es to varētu nosaukt par pēctecību. Tā ir sajūta, ka vari uzrunāt citus un apliecināt, ka ir iespējams paveikt lielas lietas. Treškārt, svarīgi turēt prātā plašu mēroga izjūtu, neaprobežoties ar lokālo, kas nozīmē arī strādāt pasaules augstākajā līmenī. No citiem tu saņem labāko tad, kad sniedz labāko no sevis,” secinājusi A. Balgalve.  

Lauvas tiesa no pārējo zālē sanākušo Ādažu novada uzņēmēju nosauktajām vērtībām šoreiz bija biznesam ļoti raksturīgas – atbilstošas uzņēmējdarbībai nepieciešamajām īpašībām. Sākot ar “drosmi uzsākt, kas ir pats galvenais, jo pēc tam jau tālāk viss aizies”, turpinot ar gribasspēku, neatlaidību, motivāciju (“ja ir motivācija, tad var darīt jebko”), ticību savam ceļam, kā arī pacietību, kas “nepieciešama, lai lietas spētu īstenot līdz galam” (pacietība tika nosaukta pat vairākkārt!). Lai biznesā veiktos, jābūt arī spējai saprasties, kā arī godīgumam pret klientiem. Tāpat nedrīkst aizmirst par nemitīgu pilnveidošanos – jābūt spējai mācīties, zinātkārei. Vienlaikus Ādažu uzņēmējas atgādināja arī par to, cik svarīgi ir nepazaudēties tikai biznesā – ceļā uz mērķiem jāsaglabā gan sirdsskaidrību un sirdsmieru, gan harmoniju, līdzsvaru, iekšējo balansu. Interesanta un iepriekš nedzirdēta vērtība bija “stipra dzimta”, kas tika papildus raksturota “kā krēsls, kuram ir atzveltne. Ja tev aiz muguras stāv tavējie, tad vari droši doties uz priekšu.” Viena no klātesošajām līderēm uzsvēra arī to, cik svarīgi ir “vairāk dot, nekā ņemt”, kā arī biznesa vidē šķietami neiederīgu uzstādījumu: “Nelīdzināties patērētāju sabiedrībai.”

Četrpadsmitajā LATVIJAS LĪDERES KODA domnīcā tikās 40 Ādažu novada uzņēmējas un vadītājas, kuras kopīgajam vērtību kodam pievienoja 50 sev svarīgas vērtības. Starp tām visbiežāk minētas: Ģimene, Mīlestība, Godīgums, Bērni, Brīvība, Cieņa, Miers, Sirdsgudrība.

Katrā LĪDERES KODA domnīcā tiek noguldītas ar vien jaunas, vēl iepriekš neminētas vērtības. Ādažu novada pienesums: Sirdsgudrība, Dvēseles spēks, Dzīvesgudrība, Izvēles brīvība, Maigums, Sirdsskaidrība, Vienotība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā LĪDERES KODĀ noguldītas jau 13 novadu un 1 valsts nozīmes pilsētas vērtības. Ir apkopotas 426 anketas, kurās minētas 331 dažāda vērtība.

Teksts: Māra Špicberga, Ikars Kubliņš

Foto: Mārīte Šperberga