Ādažu novada uzņēmējas – novada lepnums

Decembra sākumā 14. “Līderes KODS” domnīcā uzklausījām Ādažu novada uzņēmējas, kuras būtiski ietekmējušas novada attīstību un ar kurām lepojas novada iedzīvotāji. Paldies par iedvesmojošajiem stāstiem!

Ilze Pētersone–Jezupenoka, privātās pirmsskolas izglītības iestādes „PASAKU VALSTĪBA” dibinātāja un vadītāja

Mācību darbs bērnudārzā ir orientēts uz procesu, radot vēlmi un motivāciju bērnam pašam izzināt pasauli – caur rotaļām, aktivitātēm, pasakām, spēlēm, eksperimentiem.

Kopš 2013. gada bērnu dārzam ir atvērta arī filiāle, kurā tiek piedāvātas montesori nodarbības un pastiprināta logopēda uzraudzība, konsultēšana un darbs, izvērtējot katra bērna individuālo attīstību.

Kerola Dāvidsone, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas dibinātāja un vadītāja, valdes priekšsēdētāja

K. Dāvidsone 1993. gadā izveidojusi un līdz pat šodienai vada Ādažu Brīvo Valdorfa skolu, kas ir viena no trim Valdorfa pedagoģijas skolām Latvijā, turklāt Ādažu skolā mācības notiek arī vidusskolas klasē.

“Šī ir skola, kas māca mācīties. Skola, kas māca domāt. Skola, kas māca saprast, izjust un mīlēt pasauli,” tā par Ādažu Brīvo Valdorfa skolu saka paši skolēni.

Dace Virza, kafejnīcas namiņa “Ku Kuu Parka Kafe” vadītāja

Ādažu centrālajā parkā ir uzstādīts neliels omulīgs kafejnīcas namiņš, kur baudīt dažādus ēdienus un dzērienus līdzņemšanai.

Tas sniedz komfortablu uzturēšanos un patīkamu laika pavadīšanu parka apmeklētājiem, sevišķi māmiņām ar bērniem, kā arī jauniešiem, senioriem un pat mājdzīvniekiem.

Ilona Nagle, Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ”Mazie prātotāji” vadītāja

Centrā “Mazie prātotāji” skolēni pēc mācībām apgūst dažādas prasmes un iemaņas, kuru mērķis ir veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sportisko aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīvē.

Visdažādākajās radošās aktivitātēs tiek attīsta prasme strādāt komandā un pilnveidotas komunikācijas prasmes. I.Nagle un divi viņas nelielā uzņēmuma darbinieki, no kuriem viena ir Ilonas meita, stiprina bērnu ticību saviem spēkiem un ceļ bērnu pašvērtējumu.

Alise Balgalve, uzņēmuma “Felici Ltd” vadītāja

A.Balgalve kopā ar dzīvesbiedru radījusi veselīgu pārtikas produktu (mušļi, putras – zīmols GRACI) uzņēmumu “Felici Ltd”, kas dažu gadu laikā sasniedzis miljons eiro apgrozījumu, izcilus eksporta rādītājus un saņēmis apbalvojumus dažādās nominācijās.

Produkciju izvēlas pārsvarā cilvēki, kuri ir veselīga dzīvesveida piekritēji. Produkta sauklis atklāj tā galveno funkciju – tu esi tas, ko tu ēd!