Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  
Biežāk uzdotie jautājumi par MENTORINGU uzņēmējdarbībā jeb
FAQ (Frequently Asked Questions)


Kas ir mentoringa programma uzņēmējdarbībā?
Kas ir mentors?
Kas ir pieredzes pārņēmējs?
Kad sāksies nākamā mentoringa programma?
Vai mentorings ir par maksu?
Kā var pieteikties mentoringa programmai?
Kas var pieteikties mentoringa programmai?
Vai mentoringa programmā var pieteikties tikai sievietes?
Vai par mentoru var kļūt tikai sievietes?
Kā notiek pieredzes pārņēmēju atlase?
Kā notiek mentoru atlase?
Vai ir kādi kritēriji atlasei?
Vai piesakoties mentoringa programmai ir vajadzīgs biznesa plāns?
Vai var pieteikties uz kādu no nākamajām mentoringa programmām uzņēmējiem, ja nav izturēts konkurss kādā no iepriekšējām?
Vai mentoringa programma dod finansējumu uzņēmuma attīstībai?
Cik ilgi notiek sadarbība ar mentoru?
Cik bieži notiek tikšanās ar mentoru?
Vai mentori tiešām palīdzēs saviem konkurentiem?
Vai kādam pārim arī neizdodas atrast kontaktu un sadarboties?
Kas notiek, ja neizveidojas sadarbība ar mentoru?
Kas mentorus motivē dalīties savā pieredzē bez atalgojuma?
Vai mentors pateiks, vai mana biznesa ideja ir dzīvotspējīga, realizējama?

Ja Jūs neatradāt atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, sūtiet jautājumu uz e-pastu: lidere@lid.lv


Kas ir mentoringa programma uzņēmējdarbībā?
 • Pieredzējis uzņēmējs jeb mentors dalās savā pieredzē, zināšanās un kontaktos ar jauno vai topošo uzņēmēju jeb pieredzes pārņēmēju.
Kas ir mentors?
 • Pieredzējis uzņēmējs, vismaz ar 5 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā.

Kas ir pieredzes pārņēmējs?
 • Topošais (vēlas dibināt uzņēmumu) vai jaunais uzņēmējs, kura uzņēmējdarbības pieredze nav ilgāka par 3 gadiem.

Kad sāksies nākamā mentoringa programma?
Spiest šeit>>>

Vai mentorings ir par maksu?
 • Par dalību programmā, ko organizē biedrība “Līdere” pieredzes pārņēmējam nav jāmaksā. Arī mentors par dalīšanos pieredzē nesaņem atalgojumu.

Kā var pieteikties mentoringa programmai?
 • Jāatsūta pieteikuma anketa un CV uz e-pastu: lidere@lid.lv vai pa pastu Biedrība “Līdere”, Graudu 68, Rīga, LV 1058. Pa faksu var sūtīt: 7606120, ar norādi “Līderei”.
  Pieteikuma anketa.

Kas var pieteikties mentoringa programmai?
 • Mentoringa programmai var pieteikties jaunie (uzņēmums nav vecāks par 3 gadiem) / topošie (kuriem ir sava biznesa ideja) uzņēmēji aizpildot pieredzes pārņēmēja pieteikumu;
 • Pieredzējušie (ar vismaz 5 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā) uzņēmēji, aizpildot mentora pieteikumu.

Vai mentoringa programmā var pieteikties tikai sievietes?
 • Nē. Programmā var pieteikties gan vīrieši, gan sievietes.

Vai par mentoru var kļūt tikai sievietes?
 • Nē. Par mentoru var kļūt gan vīrieši, gan sievietes.

Kā notiek pieredzes pārņēmēju atlase?
 • Tiek izvērtētas pieteikuma anketas, kuras var iegūt Līderes mājas lapā.
 • Pieredzes pārņēmēji tiek aicināti uz padziļinātu interviju.
 • No visiem pretendentiem, kas pieteikušies uz programmu, tiek atlasīti aptuveni 10 labākie pieteikumi.
 • Izvērtējot šajās pieteikuma un intervēšanas anketās norādītās jomas, kurās vēlētos gūt padomu, tiek piemeklēti mentori.

Kā notiek mentoru atlase?
 • Mentori aizpilda pieteikuma anketu, kurā norāda savas spēcīgākās prasmes, kurās varētu dot padomu.
 • Izvērtējot pieredzes pārņēmēja anketā norādītās vēlmes un mentora iespējas, tiek veidoti sadarbības pāri.

Vai ir kādi kritēriji atlasei?
 • jābūt biznesa plāna uzmetumam;
 • biznesa idejai jābūt detalizētāk attīstītai;
 • jābūt skaidri zināmiem avotiem, kur iegūt finansējumu biznesa idejas attīstībai.

Vai piesakoties mentoringa programmai ir vajadzīgs biznesa plāns?
 • jābūt biznesa plāna uzmetumam;
 • biznesa idejai jābūt detalizētāk attīstītai.

Vai var pieteikties uz kādu no nākamajām mentoringa programmām uzņēmējiem, ja nav izturēts konkurss kādā no iepriekšējām?
 • Drīkst pieteikties arī uz nākamajām programmām. Ja biznesa ideja ir mainījusies un palīdzība ir vajadzīga citā jomā, kā norādīts pirmajā pieteikumā, vajadzētu atsūtīt jaunu pieteikumu.
 • Tā kā vienā programmā tiek uzņemti tikai aptuveni 10 labākie pieteikumi, tad pārējiem pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja pretendēt uz dalību nākamajā programmā.

Vai mentoringa programma dod finansējumu uzņēmuma attīstībai?
 • Mentoringa programma nepiešķir nekāda veida finansējumu.

Cik ilgi notiek sadarbība ar mentoru?
 • Mentoringa programma ilgst 11-12 mēnešus. Ja mentors un pieredzes pārņēmējs vēlas sadarboties pēc programmas noslēguma, viņi par to var vienoties.

Cik bieži notiek tikšanās ar mentoru?
 • Ieteicams tikties reizi mēnesī uz divām stundām, iepriekš pieredzes pārņēmējs mentoram nosūta uz e-pastu interesējošos jautājumus.
 • Praktiski tikšanās notiek tik bieži, cik par to vienojas mentors un pieredzes pārņēmējs. Ja laika resursi ļauj, var tikties biežāk, bet, ja nav nepieciešams, tikšanās reizes var būt arī retāk.

Vai mentori tiešām palīdzēs saviem konkurentiem?
 • Mentoringa programmā par mentoru pieredzes pārņēmējam nekļūst uzņēmēji, kas darbojas vienā nozarē, līdz ar to, nevar būt konkurenti.
 • No vienas nozares pieredzējušais uzņēmējs un uzņēmējdarbības uzsācējs var būt tikai tad, ja pārstāv dažādus reģionus un nerodas interešu konflikts.

Vai kādam pārim arī neizdodas atrast kontaktu un sadarboties?
 • Gadās, ka arī kādam pārim neizveidojas sadarbība. Viss ir atkarīgs no pieredzes pārņēmēja pašiniciatīvas un vēlmes patstāvīgi strādāt. Ir bijuši gadījumi, ka sadarbība neizveidojas, jo pieredzes pārņēmējs gaida, ka viņa problēmas risinās mentors.

Kas notiek, ja neizveidojas sadarbība ar mentoru?
 • Katrai mentoringa programmai ir programmas koordinators, kurš būtu šajā gadījumā jāinformē un kurš risinās šo jautājumu.

Kas mentorus motivē dalīties savā pieredzē bez atalgojuma?
 • Mentori par motivāciju dalīties ar savu pieredzi min vairākus iemeslus. Galvenie ir: iespēja palīdzēt radīt jaunu uzņēmumu, dalīties savā pieredzē, dalīties ar savām pieļautajām kļūdām, no kurām var izvairīties.

Vai mentors pateiks, vai mana biznesa ideja ir dzīvotspējīga, realizējama?
 • Ja būs uzrakstīts biznesa plāns, tad mentors var palīdzēt pateikt, vai ideja ir realizējama. Ja pieredzes pārņēmējs būs uzrakstījis tikai ideju, bez detalizēta apraksta, mentors nevarēs pateikt, vai pieredzes pārņēmējs spēs realizēt šo ideju.


Ja Jūs neatradāt atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, sūtiet jautājumu uz e-pastu: lidere@lid.lv

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 7606110; fakss: (+371) 7606119