Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  
MĒRĶIS


Biedrības darbības mērķi ir sieviešu uzņēmīguma veicināšana, mentoringa kustības Latvijā un Eiropā attīstīšana un popularizēšana, sieviešu līdzdalības sekmēšana sabiedriskajādzīvē un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā, pilsoniskās sabiedrības veidošanas, sabiedrības integrācijas Latvijā un Eiropā veicināšana un sabiedrības sociālekonomisku un kultūras problēmu aktualizēšana un risināšana.


UZDEVUMI


1. Veicināt sieviešu uzņēmēju sadarbību Latvijā un ārvalstīs.
2. Veicināt topošo un esošo uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, organizējot mentoringa programmas uzņēmējiem
3. Veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs.
4. Veicināt Latvijas un citu valstu kultūras un pieredzes apmaiņu.
5. Aktualizēt sabiedrības sociālekonomiskās problēmas un veicināt to risināšanu.
6. Aktualizēt sabiedrības un imigrantu integrācijas problēmas un veicināt to risināšanu.
7. Radīt izpratni par pilsonisko sabiedrību un integrācijas procesiem.
8. Iesaistīt sabiedrisko sektoru valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos.
9. Popularizēt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu.
10. Nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citām valstīm, tajā skaitā pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm.
11. Veicināt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības garu.
12. Nodrošināt jauniešu un pieaugušo apmācību par biedrības darbības jomām.
13. Veikt pētījumus par biedrības darbības jomām.

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; fakss: (+371) 67606119