Par mums
Kas mēs esam
Mūsu mērķis
 
Ceļvedis Līdere
Mentorings
Pasākumu arhīvs
Pētījumi
Sadarbība
Kā mums pievienoties
Saites
Kontakti un rekvizīti


  

1. Par biedrības Līdere biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir ieinteresēta organizācijas sekmīgā darbībā.

2. Lai kļūtu par biedrības Līdere biedru, jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums valdei MS Word. Pieteikums jāparaksta tā iesniedzējam, kā arī diviem organizācijas biedriem - galvotājiem. Pieteikumā jāapliecina apņemšanās ievērot organizācijas statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus, ievērot organizācijas iekšējās kārtības noteikumus.

Iestāšanās maksa - EUR 50.
Ikmēneša biedra nauda - EUR 15.


"LĪDERE" statūti (jaunajā redakcijā)

lidere.lv © 2003. Visas autortiesības rezervētas.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Tālr.: (+371) 67606110; fakss: (+371) 67606119